1 svar
144 visningar
aussiesvensk 2
Postad: 19 dec 2018

Ekonomistyrning - Ägarnas avkastningskrav

Någon som kan hjälpa mig med den här uppgiften? Fattar inte hur jag ska räkna när Ägarnas avkastningskrav är med i uppgiften.

Ett företag som har totala tillgångar på 500 Mkr och en soliditet på 35 % skall beräkna måltal för räntabilitet på totalt kapital för nästkommande år. Man planerar för en expansion som leder till att totala tillgångar ökar med 15 % och man har efter diskussion med sin bank kommit fram till att en soliditet på 30 % skulle vara tillfredställande för nästa år. Ägarnas avkastningskrav uppgår till 10 % efter skatt. Nästa års finansiella kostnader beräknas uppgå till 5 Mkr och skatten beräknas bli 22 %. Utdelning till aktieägare kommer att ske med 5 Mkr.
Uppgifter:

a) Vilket resultat efter skatt måste företaget uppnå för att nå sina mål? ______________

b) Vilket krav på Rt bör gälla för nästa år? (använd IB-värden) ________________

c) Om företaget når målet för nästa år vilken avkastning efter skatt innebär det för ägarna? (använd IB-värden)_______________________

d) Hur kan man skatta ägarnas avkastningskrav?

aussiesvensk 2
Postad: 19 dec 2018

A) får jag till 17,5 eller - 2,5

Svara Avbryt
Close