12 svar
47 visningar
Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 11 jan 14:21

ekvationer med komplexa rötter

hej jag behöver hjälp med den här uppgiften. Jag har läst och pluggat på detta men förstår inte riktigt. 

Rita in talet -32 i det komplexa talplanen. Vilket argument har detta tal?

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 11 jan 14:30

32?

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 11 jan 14:39

gör jag såhär: -32= aboslutbeloppet 32i=322=1024=32

Rita upp. Lägg upp bilden här. Sedan kan vi börja diskutera. Det du verkar tänka på är absolutbeloppet (tror jag), inte argumentet.  Argumentet skall vara en vinkel, lämpligen i radianer.

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 12 jan 10:00

förlåt men jag förstår inte

Yngve 22130 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 12 jan 10:16 Redigerad: 12 jan 11:10

Vi är fortfarande på a-uppgiften.

Du ska där uttrycka det komplexa talet -32-32polär form w=r(cos(v)+isin(v))w=r(\cos(v)+i\sin(v)).

För att gör det behöver du dels ta reda på talets absolutbelopp rr, dels talets argument vv.

Börja då med att markera talet -32-32 i det komplexa talplanet. Rita sedan ett streck (en vektor) från origo till punkten du har markerat.

Då är talets

  • absolutbelopp rr lika med längden av strecket, dvs avståndet från origo tlli talet.
  • argument vv lika med vinkeln mellan den positiva reella axeln och strecket, räknat moturs.

Börja med att rita in talet -32 i det komplexa talplanet. Lägg upp bilden här. Är det klart vad du skall göra så långt?

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 12 jan 10:46

Yngve 22130 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 12 jan 11:22 Redigerad: 12 jan 11:23

Jag tycker att det ser ut som att du har markerat talet w = -32+5i, inte talet w = -32.

Joh_Sara 726 – Avstängd
Postad: 12 jan 11:30

hmm okej men då ska vektorn gå rakt längs med linjen?

Ja, punkten skall ligga "på negativa x-axeln" om man tänker sig det som ett vanligt koordinatsystem.

Du kan se det komplexa talplanet som ett vanligt koordinatsystem.

Det komplexa talet a + bi markeras som punkten (a, b) i det komplexa talplanet.

Därför ska det komplexa talet -32 (vilket kan skrivas som -32 + 0i) markeras som punkten (-32, 0) i det komplexa talplanet.

Läs gärna mer om detta här och fråga om allt som är oklart.

Svara Avbryt
Close