1 svar
511 visningar
Zantiago 26
Postad: 15 apr 2018 14:56 Redigerad: 15 apr 2018 15:57

Elastisk stöt

Hej! har fastnat med en fysik-uppgift! a-uppgiften har jag kunnat lösa och förhoppningsvis stämmer den! Däremot har jag fastnat helt på fråga b! Har försökt att lösa den själv men det känns som att jag är ute o cyklar och allt känns väldigt rörigt.. :S 

Frågan lyder:

En kropp med massan 0,10 kg rör sig med hastigheten 2,8 m/s. Den stöter rakt mot en fritt rörlig, stillastående kropp som har massan 0,30 kg. Vid stöten fastnar de båda kropparna i varandra.

a) Vilken hastighet har kropparna omedelbart efter stöten?
Rörelsemängd = p = m ⋅ v

 

Före:
mA= 0,10 kg, vA = 2,8 m/s —>
mB = 0,30 kg, vB = 0 m/s
Rörelsemängd före: mAvA + 0
Rörelsemängd efter: mAv’ + mBv’ = v’ (mA+mB)
mAvA = v’ (mA+mB)
(mAvA)/(mA+mB) = v’
(0,10 kg ⋅ 2,8 m/s)/(0,10 kg + 0,30 kg) = 0,7 m/s
Svar: 0,7 m/s

b) Hur hade resultatet i a) förändrats i fall även den tyngre kroppen rörde sig med samma hastighet men i motsatt riktning?

Före:
mA = 0,10 kg, vA = 2,8 m/s -->
mB = 0,30 kg, vA = -2,8 m/s <--

Rörelsemängden före = efter: mAvA1 + mB(-vB1) = mA(-vA2) + mBvB2
Rörelsemängden före = 0,10 kg · 2,8 m/s + 0,30 kg ·(-2,8 m/s)
= 0,28 kgm/s + -0,84 kgm/s
= -0,56 kgm/s

Rörelsemängden efter:
0,10 kg · (-vA2) + 0,30 kg · vB2 = -0,56 kgm/s
0,10(-vA2)/0,10 + 0,30vB2/10 = -0,56/10
-vA2 + 3vB2 = -5,6

Rörelseenergin: Ek = mv²/2
Rörelseenergin före:
(mAvA1²)/2 + (mBvB1²)/2)
(0,10 · 2,8²)/2 + (0,30 · 2,8²)/2
0,392 + 1,176 = 1,568 J

Rörelseenergin efter:
(mAvA2²)/2 + (mBvB2²)/2)
(0,10 · vA2²)/2 + (0,30 · vB2²)/2
= 0,05vA2² + 0,15vB2²

Ekföre = Ekefter
1,568 = 0,05vA2² + 0,15vB2²
(1,568 = 0,05vA2² + 0,15vB2²)/0,05
vA2² + 3vB2²= 31,36

SAMBAND
Rörelsemängden: (1) vA2 + 3vB2 = -5,6
Rörelseenergin: (2) vA2² + 3vB2² = 31,36


(1) vA2 = -3vB2 -5,6
(2) vA2² + 3vB2² = 31,36

(2) (-3vB2 -5,6)² + 3vB2² = 31,36
(2) 9vB2² + 33,6vB2 + 31,36 + 3vB2² = 31,36
(2) 12vB2² + 33,6vB2 + 0 = 0
(2) (12vB2² + 33,6vB2 + 0 = 0)/12 = vB2² + 2,8vB2 = 0
pq-formeln
(2) vB2²+ = -1,4 ±√(1,4)²
vB2² = 0
vB2² = -2,8

Teraeagle 13629 – Moderator
Postad: 15 apr 2018 14:58 Redigerad: 15 apr 2018 14:59

Tips: redigera inlägget och skriv formlerna med hjälp av formelskrivaren (rottecknet i menyn ovanför rutan där du skriver inlägget). Det är större chans att få hjälp om formlerna är tydligt skrivna.

Svara Avbryt
Close