1 svar
24 visningar
ängel Ivan är nöjd med hjälpen!
ängel Ivan 57
Postad: 1 jul 2019

elektonnegativitetsskillnad?

En kovalent bindning är starkare än en jonbindning (speciellt i en vattenlösning), och därmed håller joner med mindre elektronegativitetsskillnad ihop bättre än de med stor elektronegativitetsskillnad. 

Vad är elektronegativitetsskillnad (mera exkat, om möjligt någon exempel, eller ledtråd) 

Nej, man kan inte påstå att en kovalent bindning är starkare än en jonbindning. De starkaste jonbindningarna är starkare än de svagaste kovalenta bindningarna, och de starkaste kovalenta bindningarna är starkare än de svagaste jonbindnignarna. Dessutom fungerar de så olika att det ändå är som att jämföra äpplen och bananer.

Elektronegativitet är ett mått på hur bra en viss atom är på att dra till sig elektroner i en bindning. Om två atomer har exakt samma värde på elektronegativiteten (t ex om det är två atomer av samma slag) så blir bindningen mellan dem en rent kovalent bindning, d v s elektronerna befinner sig i medeltal lika långt från de båda atomkärnorna. Om skillnaden i elektronegativitet är tillräckligt stor (Wikipedia säger större än 2 på Pauling-skalan) så kan bindningen betraktas som en ren jonbindning, d v s elektronen (/erna) har hoppat över från en atom till den andra. Om skillnaden i elektronegativitet är däremellan får man en polär kovalent bindning, d v s elektonerna är bundna till båda atomkärnorna, men befinner sig oftare i närheten av t ex kloratomen än väteatomen i väteklorid.

Svara Avbryt
Close