3 svar
390 visningar
Ynnejj är nöjd med hjälpen!
Ynnejj 252
Postad: 29 mar 2017 Redigerad: 29 mar 2017

Elektricitet och magnetism

Spänningskällan är en utgångspunkt. En krets skapas där en ledare spänns
upp i nord-sydlig riktning. Under ledaren placeras en kompassnål vars utslag ska observeras när
spänningen slås på.

Beräkna komposant fån jordens magnetfält som påverkar kompassnålen och rita de intressanta magnetfälten.

När det inte befinner sig någon ström i kretsen, pekar kompassnålen åt norr.
När det finns ström i kretsen pekar kompassnålen åt nordöst.

Bl =k *IrI=2,89Ar =0,035mBl =2*10-7*2,89 / 0,035 =1,65 *10-5T

v= 55 grader

Bj=Bltan vBj=1,65*10-5tan(55)=1,15*10-5 T

 

Men går ej rita såhär eller för då stämmer inte formeln Bj=Bltan v

eftersom tan v = motstående katet / närliggande katet

Något tips på hur jag kan rita magnetfälten?

Ynnejj 252
Postad: 30 mar 2017

Har jag rätt om jag ritar jordmagnetiska fältet: 


Magnetfältet när det går igenom ström 

ES96 66
Postad: 31 mar 2017

Så du har ledaren  3.5 cm rakt över magnetfältet? Du säger sedan att ledaren spänns upp i nord-sydlig riktning, är det så att strömmen går i sydlig riktning? I så fall kommer magnetfältet från ledaren vara riktad i östlig riktning så som du ritat. Vart har du fått vinkeln 55 grader från? Om den är i nord-östlig riktning bör väl vinkeln vara 45 grader? Annars ser det rätt ut och jag tror din skiss fungerar bra som en ritning för magnetfälten om vinkeln justeras. Varför stämmer inte formeln? Magnetfältet från ledaren är den motstående kateten och jordens magnetfält är den närliggande. 

Ynnejj 252
Postad: 31 mar 2017

Under kompassnålen ligger en gradskiva och när strömmen är påslagen vrider sig kompassnålen 55 grader.
Formeln stämmer, jag tänkte lite fel ang den. 

Svara Avbryt
Close