14 svar
51 visningar
naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 16:14

Elektriskt fält

Elektrisk fältstyrka:

Q U = mv2 /2

Vilken spänning är det man talar om? Är det fältets spänning eller spänningen en elektron påverkas av (t.ex. genom att accelera den)?

Det beror på uppgiften. De du skriver kan ju vara samma.

naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 16:29 Redigerad: 3 apr 16:29

Om man i ett försök accelerar en elektron av spänningen 3,2 kV och sedan skickar in den i ett 10cm långt elektriskt fält och ska beräkna dess hastighet efter den första accelerationen, hur kommer det sig att man kan räkna med

Q U = mv22

där man sätter U:ets värde som 3,2kV, alltså där elektronen skickas ut ifrån?

Pieter Kuiper Online 7513
Postad: 3 apr 16:31 Redigerad: 3 apr 16:42

Det är spänningen mellan glödkatoden och gallret.

Elektronerna emitteras med försumbar energi från glödkatoden (termionisk emission). Sedan accelereras de av fältet mellan katoden och gallret. Gallret är då normalt jordat, och då står katoden på -3,2 kV.

naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 16:43

Det här kapitlet handlar dock om elektriska fält och man har utgått från fältets spänning tidigare🤔 Menar du att orsaken till att elektronen emitteras är tack vare energi från glödkatoden och sedan accelereras den med spänningen den bar med sig och av fältet och är därför man räknar med 3,2 kV?

Är inte 3,2 kV bara en spänning som ger upphov till att elektronen skickas iväg? Det är väl inte nödvändigt att det är den spänningen som den påverkas av i fältet?

Pieter Kuiper Online 7513
Postad: 3 apr 16:49

Jag bara försökte förklara hur en sådan elektronkanon fungerar, jag trodde att det var vad frågan var.

Sedan finns saker som man inte behöver veta för att lösa uppgiften. Orsaken till att elektronerna emitteras från glödkatoden är den höga temperaturen och lågt utträdesarbete. Sedan finns fältet mellan katoden och gallret. Men det kan du strunta i.

naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 16:59 Redigerad: 3 apr 17:00

Min fråga var nog lite otydlig, jag undrar bara vilken spänning man ska räkna med i denna formel

Q U = mv22

Sedan tidigare har man räknat med fältets styrka men jag förstod inte varför och hur man kunde räkna med 3,2kV i denna fråga. (Som inte är fältets styrka)

Pieter Kuiper Online 7513
Postad: 3 apr 17:09
naturnatur1 skrev:

Min fråga var nog lite otydlig, jag undrar bara vilken spänning man ska räkna med i denna formel

Q U = mv22

Sedan tidigare har man räknat med fältets styrka men jag förstod inte varför och hur man kunde räkna med 3,2kV i denna fråga. (Som inte är fältets styrka)

Det är potentialskillnaden mellan katoden och gallret.

Om gallret är jordat var katodens potential -3,2 kV.

naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 17:10

Ja men det är inte fältets styrka (mellan plattorna). Ska inte U i den formlen stå för spänningen mellan plattorna, och inte utanför?

Pieter Kuiper Online 7513
Postad: 3 apr 17:24

Jag förstår inte frågan.

Så det här ska hanteras på samma sätt som kanonkulor i jordens gravitationsfält. På jorden är fältet 9,82 N/kg, mellan plattorna ges det elektriska fältet i newton per coulomb.

Först vill man ha projektilens hastighet. Den kommer från kanonen. 

naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 17:36

Frågan kanske var mer generell men om jag formar den utifrån denna fråga i inlägg #3 (uppgiften),

Varför använder man spänningen 3,2 kV? Den spänningen är väl inte den spänning som finns i fältet?

Pieter Kuiper Online 7513
Postad: 3 apr 17:38 Redigerad: 3 apr 17:39
naturnatur1 skrev:

a: Varför använder man spänningen 3,2 kV?

b: Den spänningen är väl inte den spänning som finns i fältet?

a: Det har jag försökt förklara: för att bestämma projektilens hastighet

b: Det är ett uttryck som jag inte ens kan tolka.

naturnatur1 Online 3175
Postad: 3 apr 17:45 Redigerad: 3 apr 17:48

Vid frågor, när man ska beräkna fältstyrkan, genom formeln:

E = U/d

så brukar man använda spänningen mellan plattorna (för att sätta in värde på U).

Men nu användes inte spänningen mellan plattorna för att få ett värde på U.

(För att sedan kunna räkna projektilens hastighet utifrån formeln:

Q U = mv22)

För då användes istället spänningen 3,2 kV som inte har något med fältet att göra. Jag förstår inte hur man kunde använda den spänningen.

naturnatur1 Online 3175
Postad: 5 apr 14:24

Bump.

Hänvisar till bilden i inlägg #3 nu:

Jag förstår inte varför man använde 3,2kV för att räkna hastigheten på elektronen efter accelerationen

Q U = mv22

Mrpotatohead Online 4983 – Moderator
Postad: 5 apr 14:53 Redigerad: 5 apr 14:54

Det står ju i frågan att du ska beräkna hastigheten efter den första accelerationen. Alltså den accelerationen som skett innan den når det elektriska fältet.

Svara Avbryt
Close