6 svar
65 visningar
naturarenmedmycketfrågor är nöjd med hjälpen!
naturarenmedmycketfrågor 39
Postad: 15 maj 2019

Elektrodreaktion med aluminiumsulfatlösning

Hej! Jag håller på att plugga till mitt slutprov i kemi, som är på fredag. En av uppgifterna som var som en instuderingsfråga kan jag inte få rätt på, eller ja, jag fattar den inte... 

Frågan är: Vilka elektrodreaktioner sker vid elektrolys av utspädd aluminiumsulfatlösning? 

Jag förstår inte frågan och vet inte alls hur jag ska lösa uppgiften! 

Tack för snabba svar :)

Smaragdalena 39343 – Moderator
Postad: 15 maj 2019 Redigerad: 15 maj 2019

Välkommen till Pluggakuten!

Har du tillgång till en normalpotentialtabell? Vilka reaktioner verkar tänkbara?

naturarenmedmycketfrågor 39
Postad: 15 maj 2019

Ja, jag har tillgång till en normalpotenitaltabell. Jag vet inte vilka reaktioner som är tänkbara. I facit som jag fått ut till uppgiften svarar de att: 

Anodreaktionen: 2H2O --> O2 + 4H++ 4e-

Katodreaktion: 2H2O + 2e- --> H2 + 2OH

Men förstår inte alls hur de får fram all den informationen, ur den frågan. 

Om du har en utspädd aluminiumsulfatlösning, så innehåller den vattenmolekyler, aluminiumjoner och sulfatjoner (egentligen fins det t ex vätesulfatjoner också, men vi behöver inte vara så petiga). Leta igenom normalpotentialtabellen och se om du hittar vatten som oxideras, vatten som reduceras, aluminiumjoner och sulfatjoner. Vilka är normalpotentialerna för de oika tänkbara reaktionerna?

naturarenmedmycketfrågor 39
Postad: 15 maj 2019

Okej, så i normalpotentialtabellen står det: 

Ett vatten som oxideras, 2H2O + 2e- --> H2 + 2OH-

Aluminiumjoner: Al3+ + 3e- --> Al 

Jag har ingen sulfatjon i normalpotentialen. 

Jag kanske är lite dum här, men jag förstår inte...

Leta upp värden också, eller kolla åtminstone vilka som står ovanför varandra i tabellen.

naturarenmedmycketfrågor 39
Postad: 15 maj 2019 Redigerad: 15 maj 2019

Okej tack! Jag ska testa det!! Det är ju vatten som står ovanför aluminium...

Svara Avbryt
Close