1 svar
15 visningar

Elektrodynamik: inducerade elektriska fält

Hej. I min lärobok finns ett kapitel som heter Electromagnetic induction, och ett delkapitel "Induced electric fields". Jag förstår inte vad grejen är med inducerade elektriska fält.

Introt börjar såhär:

(Det är jag som har markerat med grönt)

Så det som påstås är i korta drag: eftersom det går ström genom solenoiden finns ett magnetfält genom solenoiden. Det finns inget intressant att tala om om inte strömmen ändras, men om den gör det så orsakar det en ändring i magnetflödet som i sin tur orsakar en emf i solenoiden. Detta skrivs inte i boken, men enligt lenz lag så borde väl den inducerade emf:en försöka motverka orsaken till ändringen i magnetiskt flöde? Dvs få upp strömmen om den sänks och sänka strömmen om den ökas?

Sedan står det:

But what force makes the charges move around the wire loop? It can’t be a magnetic force
because the loop isn’t even in a magnetic field. We are forced to conclude that...

Men vadå, solenoiden är visst inuti ett magnetfält, nämligen den den alstrar själv? Eller asså, vad menas med "i"? Den kanske är på kanten, gills det inte?

Ebola 2041
Postad: 17 timmar sedan

Om du kollar på 29.18 b) ser du att loopen är utanför B-fältet. Således måste det varierande magnetiska fältet inducera ett elektriskt fält som driver strömmen i loopen. 

Det finns i verkligheten ett magnetiskt fält utanför spolen som påverkar loopen men den antas vara försumbar i modellen.

Svara Avbryt
Close