3 svar
119 visningar
Katarina149 7150
Postad: 1 nov 2021 18:27

elektrofil attack

jag hitar inga exempel på nätet som beskriver en elektrofil attack. Vad är det? Och vad för exempel finns det som kan beskriva vad en elektrofil attack är?

mag1 7650
Postad: 1 nov 2021 19:57

Vilka sökord har du använt?

Vilka exempel finns i kursboken?

Katarina149 7150
Postad: 1 nov 2021 20:06 Redigerad: 1 nov 2021 20:09

"I C4H9Cl är Cl elektronegativ och drar åt sig elektronerna som den delar med kolatomen. Detta gör att klor blir partiellt minusladdade och kol partiellt plusladdat. OH- är en kraftig nukleofil eftersom den dels är en negativt laddad jon och dels har fria elektronpar på syreatomen. "

Det står också om  Ett exempel på en elektrofil substitutionsreaktion är när eten reagerar med brom. 

Det här är ett exempel som står i boken. Jag har inte rikgit förstått vad en elektrofil attack innebär, kan du förklara mha ett exempel för i boken stor det bara om vad en elektofil är men inte vad en elektrofil attack är

mag1 7650
Postad: 3 nov 2021 15:52

Jag googlade "elektrofil attack exempel", och fick bl.a. denna:

https://ehinger.nu/undervisning/kurser/kemi-2/lektioner/mer-om-organiska-reaktioner/7301-sammanfattning-reaktionsmekanismer.html

 

Ta en titt och se om det blir klarare.

Svara Avbryt
Close