5 svar
30 visningar
matte249 är nöjd med hjälpen!
matte249 86
Postad: 6 dec 2017 Redigerad: 6 dec 2017

Galvaniskt element utan Saltbrygga? Varför ingen spontan reaktion?

Hej!

I ett galvaniskt element med cellschema

(-)|Zn|Zn+2||Cu+2|Cu|(+)

Varför måste det finnas en saltbrygga för att en spontan redoxrekation ska se?

Precis som om man släpper lite Cu(s) i ZnSO4(aq) så borde det väl räcka med en sladd emellan respektive elektrod för att en redoxreaktion ska ske (att Zn(s) ska oxideras) och elektroner förflytta sig från Zn(s) över till Cu+2(aq)?

Smaragdalena 16567 – Moderator
Postad: 6 dec 2017 Redigerad: 6 dec 2017

Gör en tråd för varje fråga, det blir så rörigt annars. /moderator

1. Visst skulle det ske en redoxreaktion, men det skulle inte gå några elektroner genom sladden om de kunde gå direkt mellan koppar och zink.

matte249 86
Postad: 6 dec 2017

Kan inte kopparjonerna i pluspoolens elektrolyt dra till sig en elektron från ZN(s) som rör sig igenom sladden och sedan igenom Cu (s) elektronmoln, och därmed bygga på Cu(s) elektroden?

Smaragdalena 16567 – Moderator
Postad: 6 dec 2017 Redigerad: 6 dec 2017

Nej, elektronerna skulle ta den enklaste vägen.

matte249 86
Postad: 6 dec 2017

Menar du att elektronerna inte känner det värt att springa igenom alla ämnen för att nå till Cu+2(aq), dvs att Cu+2(aq) inte är tillräckligt elektronegativt för att kunna dra till sig elektroner hela vägen från Zn(s) ?

 

Säg till ifall jag måste förtydliga min fråga, tack för svar!

Om du har zink och kopparjoner på samma ställe så kommer det att ske en spontan reaktion, men elektronerna kommerinte att ta den långa vägen genom sladdeen om de kan hoppa direkt från zink till koppar.

Om du vill att det skall gå en ström så måste du ha en sluten krets. Om man lyckas "plocka loss" några elektroner från zink och lirka dem genom sladden till koppar, så kommer det att bli en sulfatjon över i kopparsulfatet samtidigt som det blir en extra zinkjon i den andra bägaren. Detta är inte möjligt, man måste ha lika många positiva som negativa laddningar på alla platser. Om man har en saltbrygga kan jonerna röra sig mot varandra och strömmen kan gå genom hela kretsen. Om du klipper av sladden, så kan det inte heller ske någon reaktion.

Svara Avbryt
Close