5 svar
160 visningar
Kayhay1257 är nöjd med hjälpen
Kayhay1257 68
Postad: 29 nov 2021 19:04

Elektrokemi

Hej jag undrar vad det är som avger dem här 2 elektronerna som jag har markerat och varför dem avges.

Smaragdalena Online 79741 – Lärare
Postad: 29 nov 2021 19:49

För att det skall kunna bildas en klorgasmolekyl Cl2 behövs det två stycken kloridjoner Cl-, som lämnar ifrån sig en elektron var.

Kayhay1257 68
Postad: 29 nov 2021 20:07 Redigerad: 29 nov 2021 20:44

I texten står det endast att kloratomerna slår sig samman till klormolekyler och på så sätt har det bildas små bubblor av klorgas. Jag förstå då inte varför vi återigen har med klordijoner 2CI- som blir CI2+2e-. Det står tidigare i texten att kloridjonerba. lämnat ifrån sig en elektron och omvandlats till kloratomer. Alltså borde vi inte ha klordijoner i den formeln jag skrev.

Smaragdalena Online 79741 – Lärare
Postad: 29 nov 2021 21:13

Läs det översta stycket. Där står det att varje kloridjon lämnar ifrån sig en elektron och blir till en kloratom.

Men kloratomer kan inte existera ensamma, utan de parar ihop sig två och två till kloromolekyler. Det behövs 2 kloridjoner för att det skall kunna bli en klormolekyl. Då blir det två elektroner över, precis som du har ringat in, en elektron från vardera kloridjonen.

Man skulle kunna skriva reaktionen som 2 Cl- => 2 Cl + 2e- => Cl2 + 2e- men man brukar hoppa över mellanledet.

Klor skrivs Cl, alltså med ett litet L inte ett stort i (fast det syns inte i det typsnitt man har valt på din bild).

Kayhay1257 68
Postad: 29 nov 2021 21:49

Så man kan säga med andra ord att 2Cl-=>Cl2+2e-    är samma sak som Cl-=>Cl+e- men att i första formeln får vi klorgas alltså Cl2 istället för i andra formeln då vi får kloratom

Smaragdalena Online 79741 – Lärare
Postad: 29 nov 2021 22:32

Om jag fattar dig rätt: Ja, förutom att ensamma kloratomer inte existerar under normala omständigheter (jo, långt ute i rymden finns det ensamma kloratomer).

Svara Avbryt
Close