4 svar
36 visningar
Mattemasken är nöjd med hjälpen
Mattemasken 77
Postad: 25 maj 11:19

Elektrolys

Jag känner mig lite förvirrad när det kommer till elektrolys. I en elektrolys av NaCl till exempel så oxideras kloridjonerna men natriumjonerna reduceras inte utan det gör vattnet, är det då vätejoner som gör detta p.g.a att vattnet till viss del är uppdelat i joner? Beror att natriumjonerna inte reduceras på att de är väteutdrivande och vad gör att kloridjonerna oxideras och inte hydroxidjoner? 

Du kan se det som att syreatomen får tillgång till nya elektroner och bildar då hydroxidjoner istället för vattenmolekyler. De väteatomer som frigörs då förenas och bildar vätgas. Syret kan bara ha åtta valenselektroner så när det tillkommer nya elektroner måste den släppa taget om väteatomer.

Nu kan man tro att den tar emot två elektroner och släpper bägge väteatomerna. Problemet är att man då får en oxidjon, som är en mycket stark bas. Den kommer direkt reagera med vattnet och fullständigt omvandlas till hydroxidjoner.

Att natriumjonerna inte reduceras beror på att det helt enkelt är enklare att reducera vattnet. ”Drivkraften” i form av sänkning av Gibbs energi blir större då.

Mattemasken 77
Postad: 25 maj 17:34

Tack för svar, tycker detta var klurigt. Om syret får tillgång till fler elektroner och reduceras och bildar joner, då borde väll vätejoner bildas och inte vätgas? Vad gör att kloridjonerna oxideras istället för vattnet? Beror det på att de har lägre elektrodpotential? Har inte jobbat med Gibbs energi men ska läsa på om det.

Teraeagle Online 18690 – Moderator
Postad: 25 maj 23:34 Redigerad: 25 maj 23:35

Syret har tillgång till åtta valenslektroner i vattenmolekylen eftersom den delar elektronpar med väteatomerna. Om syret får tillgång till extra elektroner från katoden istället kan väteatomerna "ta med sig" sina elektroner som de bidrog med till bindningen med syre. Väteatomerna som frigörs förenar sig då och delar en elektron med varandra så att man får vätgasmolekyler.

Att kloridjoner oxideras istället för vatten är faktiskt ganska krångligt. Tittar man på tabellvärden över normalpotentialer kan man förvänta sig att vattnet oxideras (till syrgas) istället. Det hänger ihop med ett fenomen som kallas överpotential, alltså att det är olika lätt att bilda olika ämnen på en viss elektrodyta. Den faktiska potentialen är alltså normalpotentialen plus överpotentialen. Detta är nog överkurs för gymnasiekemin, så lägg inte för stor vikt vid det.

Mattemasken 77
Postad: 26 maj 07:36

Tack! Då förstår jag!

Svara Avbryt
Close