2 svar
34 visningar
Fysikguden1234 91
Postad: 24 maj 2019

Elektrolys hjälp

Hej jag håller på att skriva en labbrapport och jag undrar om jag har formulerat mig rätt när jag försöker beskriva elektrolys. 

 

 

I galvaniska element omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Det motsatta gäller för elektrolytiska celler. I elektrolytiska celler orsakar elektrisk energi icke-spontana reaktioner i en process som kallas elektrolys. Elektrolys definieras då som ett förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion hos ett ämne. Den kemiska förändringen innebär att en elektron antingen frigörs eller upptas i ämnet (oxidation eller reduktion). Processen utförs i en elektrolytisk cell, en konstruktion som består av positiva och negativa elektroder, vilka hålls åtskilda och doppas ned i en joniserad lösning som innehåller positivt och negativt laddade joner. Det ämne som ska omvandlas kan bilda elektroden, utgöra lösningen eller lösas upp i lösningen. Reaktionen kan inte utföras förens den negativt laddade elektroden ansluts till strömkällans negativa pol (katod) och den andra elektroden ansluts till strömkällans positiva pol (anod). Det som sker är att elektrisk ström (dvs. elektroner) går in genom katoden som reduceras i reaktionen. Med andra ord kommer de positivt laddade komponenterna i lösningen vandra till och kombineras med elektronerna och transformeras till neutrala element eller molekyler. Samtidigt vandrar de negativt laddade komponenterna i lösningen till anoden som därefter avger sina elektroner (oxideras) och omvandlas till neutrala element eller molekyler.

Några spontana kommentarer:

En joniserad lösning låter fel - det heter en saltlösning eller en elektrolyt.

Det heter förrän, inte förens

Det kan även vara så att det är vattenmolekylerna som oxideras och/eller reduceras

Om anoden är av koppar, är det den som löses upp d v s blir till joner

Fysikguden1234 91
Postad: 24 maj 2019
Smaragdalena skrev:

Några spontana kommentarer:

En joniserad lösning låter fel - det heter en saltlösning eller en elektrolyt.

Det heter förrän, inte förens

Det kan även vara så att det är vattenmolekylerna som oxideras och/eller reduceras

Om anoden är av koppar, är det den som löses upp d v s blir till joner

 

I galvaniska element omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. Det motsatta gäller för elektrolytiska celler. I elektrolytiska celler orsakar elektrisk energi icke-spontana reaktioner i en process som kallas elektrolys. Elektrolys definieras då som ett förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion hos ett ämne. Den kemiska förändringen innebär att en elektron antingen frigörs eller upptas i ämnet (oxidation eller reduktion). Processen utförs i en elektrolytisk cell, en konstruktion som består av positiva och negativa elektroder, vilka hålls åtskilda och doppas ned i en elektrolyt (joniserad lösning som leder ström) som innehåller positivt och negativt laddade joner Det ämne som ska omvandlas kan bilda elektroden, utgöra lösningen eller lösas upp i lösningen. Reaktionen kan inte utföras förrän den negativt laddade elektroden ansluts till strömkällans negativa pol (katod) och den andra elektroden ansluts till strömkällans positiva pol (anod). Det som sker är att elektrisk ström (dvs. elektroner) går in genom katoden som reduceras i reaktionen. Med andra ord kommer de positivt laddade komponenterna i lösningen vandra till och kombineras med elektronerna och transformeras till neutrala element eller molekyler. Samtidigt vandrar de negativt laddade komponenterna i lösningen till anoden som avger sina elektroner (oxideras) och omvandlas till neutrala element eller molekyler.

 

Låter detta bättre?

Svara Avbryt
Close