12 svar
40 visningar
zainab999 är nöjd med hjälpen
zainab999 139
Postad: 7 jan 2021

elektronegativitet

Jag håller på att besvara några frågor för att se vad jag kan och inte kan. 

Hur ändrar sig storleken på (ta hjälp av tabell och bild-bilagan) 
▪ positiva joner med samma laddning neråt i en grupp?
▪ positiva joner åt höger i en period?
▪ negativa joner med samma laddning neråt i en grupp?
▪ negativa joner åt vänster i en period?

 

Jag tänker så här att om man går till höger i en grupp så ökar elektronegativitet och om man går neråt då minska den men ska man utgå utifrån atomradien och jonseringsenergi också.

Jag undrar ifall jag tänker rätt eller inte eller hur ska man förklara det. Vad spelar deras laddning för roll och ändras det ifall det är en negativ jon eller postiv? 

Du behöver inte blanda in elektronegativitet för att förklara storleksförändringarna i de här fallen, snarare är det så att storleksskillnaderna leder till skillnader i elektronegativitet. 

Fundera dels på hur antalet skal ändras när du går neråt, dels hur stark positiv laddning från kärnan som de yttersta elektronerna känner av ändras när du går åt höger. Starkare "upplevd" laddning leder till starkare attraktionskraft som leder till mindre radie.

zainab999 139
Postad: 7 jan 2021

Så ifall man går ner i en grupp ökar radien men om man går till höger minskar den? Ändras det ifall det är en negativ  jon eller postiv? 

Men vad blir de här då?
▪ negativa joner med samma laddning neråt i en grupp?
▪ negativa joner åt vänster i en period?

Hur ändras antalet elektronskal om t ex en kaliumatom blir en kaliumjon eller en aluminiumatom blir till en aluminiumjon?

Den "effektiva kärnladdningen" varierar på ungefär samma sätt när du går åt häger i en period både för en atom och för en jon.

zainab999 139
Postad: 10 jan 2021

Så det är samma sak för en jon och en atom? 

Hur ändras antalet elektronskal om t ex en kaliumatom blir en kaliumjon eller en aluminiumatom blir till en aluminiumjon? Det ändras väl inte? Är det inte fortfrande samma antal elektronskal fast atomen får antigen överskott eller underskott av elektroner

mag1 1260
Postad: 10 jan 2021

Om en kalium atom lämnar ifrån sig en elektron, sin enda valenselektron, finns det då kvar något i detta elektronskal?

Titta på elektronkonfigurationen hos kalium så blir det tydligt.

zainab999 139
Postad: 10 jan 2021

Jaha jag tror att jag förstår nu. Exmpelvis natrium har ju tre energi nivåer  K, L och M för att den ska uppnå ädelgasstrukturen så kommer den att släppa ifrån sig sin enda valenselektron, när den har släppt den så blir den en natriumjon och då har den "förlorat" den sista energinivån. När detta har skett så blir attraktionen starkare  mellan kärnan och elektronerna. 

Har jag uppfattat det rätt?

Jag tror att du har uppfattat det rätt. Den ensamma elektronen i det yttersta skalet hos natriumatomen kände av en svagare attraktion från kärnan än vad de 8 elektronerna i det skall som är ytterst i natriumjonen gör.

zainab999 139
Postad: 10 jan 2021

Så eftersom elektronen i det yttersta skalet hos natriumatomen kände av en svagare attraktion från kärnan än vad de 8 elektronerna så släpptes den?

Eftersom något annat drog hårdare i elektronen än vad kärnan kunde hålla fast, så släpptes den.

zainab999 139
Postad: 10 jan 2021

Ahaaa, tack så hemskt mycket för hjälpen!

zainab999 139
Postad: 12 jan 2021

Jag har en följd fråga på det som står;

Varför ändrar sig egenskaperna på det sätt som beskrivs i frågan ovanför?

Är det pågrund av hur stark attraktion kärnan känner av sin elektroner?

Nej, det är på grund av hur stark attraktion som elektronen (eller elektronerna) känner från kärnan.

Svara Avbryt
Close