6 svar
1409 visningar
DuckD25 är nöjd med hjälpen
DuckD25 89
Postad: 6 apr 2020 05:49 Redigerad: 6 apr 2020 06:02

Elektronens hastighet

En viss typ av gammafotoner har frekvensen f = 1.21*10^21Hz, fotonens energi är: E = hf, där h = 6,63*10^-34 och f är frekvensen. Antag att en elektron har samma rörelseenergi som denna foton, vilken hastighet skulle den ha då?

Spelar det någon roll om jag använder E = mc^2 / 2 eller E = mc^2 / (1-v^2/c^2)^(1/2)  - mc^2?

Är kinetiska rörelseenergin lika stora hos båda partiklarna? 

Ska man anta att alla energi ska gå åt till hastigheten? Kan någon hjälpa mig att räkna på detta?

Smaragdalena Online 73589 – Lärare
Postad: 6 apr 2020 07:04 Redigerad: 6 apr 2020 08:00

Läs uppgiften - det handlar bara om rörelseenergin för elektronen, inte den energi som motsvaras av elektronens massa! Börja med att beräkna hastigheten med formeln Ek=½mv2. Om v>0,1c behöver du räkna om och ta hänsyn till relativiteten.

DuckD25 89
Postad: 6 apr 2020 10:44 Redigerad: 6 apr 2020 10:47

v =? 
E = hf  
h = 6,63 X 10^-34 
f = 1,21 X 10^21 
Efoton = 6,63 X 10^-34 X 1,21 X 10^21 = 8,02 X 10^-13 J 
Ek:elektron = Ek:foton 
E = mv^2 / 2  
melektron = 9,12 X 10^-31 
Bryter ut v: v = (2E / m)^(½) 
velektron = (2 X 8,02 X 10^-13 / 9,12 X 10^-31)^½ = 1326377139 = 13,26 X 10^8 m/s

Det går inte eftersom det är snabbare än ljuset och jag har kontrollräknat.

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 6 apr 2020 16:14 Redigerad: 6 apr 2020 16:20

KE=mc2-m0c2=m0c2(γ-1)K_E=mc^2-m_0c^2=m_0c^2(\gamma-1)

Vilket värde på γ\gamma ger det?

Vidare är

γ=11-(vc)2\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}

Alltså är v=?v=?

Känns det lättare (kanske är det så ni räknar i er bok) kan du använda rörelsemängden pp, vilomassan m0m_0 och den totala energin EE istället.

E=mc2=p2c2+m02c4E=mc^2=\sqrt{p^2c^2+m_0^2c^4}

DuckD25 89
Postad: 6 apr 2020 19:18 Redigerad: 6 apr 2020 19:28

Vad står K för och var fick du den översta formeln ifrån?

Hur resonerar du kring att vilomassan är relevant? Och hur får jag tag på den siffran?

Jag har ju dessutom ingen rörelsemängd att utgå ifrån. 

Jroth 1191 – Fd. Medlem
Postad: 6 apr 2020 20:19 Redigerad: 6 apr 2020 20:22

KEK_E Står för den Kinetiska Energin,

KE=mc2-m0c2=m0c2(γ-1)K_E=mc^2-m_0c^2=m_0c^2(\gamma-1)

är egentligen samma som du själv skrivit ovan dvs

"E = mc^2 / (1-v^2/c^2)^(1/2) - mc^2"

Ekvationen betyder i ord att den kinetiska energin är lika med den totala energin minus viloenergin.

För att göra det enklare att skriva brukar man sätta

γ=11-(vc)2\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}

m=m0γm=m_0 \gamma betyder egentligen bara

m=m01-(vc)2m=\frac{m_0}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}}

Du borde ha med den ekvationen på ditt formelblad.

Det kan verka lite konstigt att man "krånglar till det" med γ\gamma i början. Men när du räknat några tal inser du att det blir väldigt mycket enklare att hålla ordning på vad man gör.

En elektron väger ungefär me=9.1094·10-31kgm_e=9.1094\cdot 10^{-31}\, \mathrm{kg}

Det bör står i din formelsamling. Annars hittar du säkert vilomassan på wikisidan för elektronen.

DuckD25 89
Postad: 6 apr 2020 20:41

TACK!

Svara Avbryt
Close