14 svar
29 visningar
offan123 är nöjd med hjälpen
offan123 1568
Postad: 12 jan 15:07

Elektroner och väteatomen

Elektroner accelereras av spänningen 12,5 V och växelverkar därefter med väteatomer i grundtillståndet Till vilken högsta energinivå kan väteatomerna exciteras av elektronerna och hur stor energi avger en elektroner härvid till väteatomen?

 

Så här har jag börjat:

Väteatomens energinivåer: Wn=-13,56/n^2 eV

Grundtillstånd= -13,56 eV

 

Jag vet inte hur jag ska tänka riktigt. Tips skulle uppskattas och hur kan man rita detta?

Elektronen i väteatomen är i grundtillståndet. Vilken energi har den där? Vilken energi har elektronen i väteatomen om den lyckas ta till sig hela energin? Vilken energinivå motsvarardetta?

Räkna ut några energinivåer, kanske med värden upp till 10 på n. Du skulle kunna göra ett diagram med n på x-axeln och energin på y-axeln.

offan123 1568
Postad: 12 jan 15:24

Då har jag kommit fram till det här. 

offan123 1568
Postad: 12 jan 15:44

Du menade nog såhär?

Nej, du har ju ungefär lika långt mellan varje energinivå. Lägg in nivåerna på rätt värden!

offan123 1568
Postad: 12 jan 15:56

Så här?

Bättre. Hur stor energi har en "väte-elektron" som var i grundtillståndet från början, och den har tillförts energin 12,5 eV? Vilken energinivå motsvarar det?

offan123 1568
Postad: 12 jan 17:28

-13,56 + 12,5 = -1,06 eV

Då finns det ingen energinivå som passar exakt. Vilken är den högsta energinivå som väte-elektronen kan hamna på?

offan123 1568
Postad: 12 jan 18:18

W3 är då närmast enligt diagrammet jag gjort på ca -1,54 eV och är då W3 som väteatomerna exciteras till. 

" ...och hur stor energi avger en elektron härvid till väteatomen". Hur ska man besvara denna?

Hur mycket energi har väte-elektronen tagit upp om dess energi var -13,6 eV före och -1,54 eV efter?

offan123 1568
Postad: 12 jan 18:42

-13,6-(-1,54)=-12,06?

Kan energin som elektronen har tagit upp vara negativ? Vad skulle det betyda?

Du borde ha  räknat Wefter- Wföre.

offan123 1568
Postad: 12 jan 19:15

Då blir det 12,06. Att den är negativ är att väte-elektronen deexciteras?

Smaragdalena 60325 – Lärare
Postad: 12 jan 19:43 Redigerad: 12 jan 19:43

Nej, väteatomen exciteras - den har ju högre energi än tidigare (men energin är inte tillräcklig för att atomen skall joniseras).

Svara Avbryt
Close