5 svar
68 visningar
Wilar 191
Postad: 23 apr 2020 13:02 Redigerad: 23 apr 2020 13:59

Elproduktion, vattenkraftverk

Om man ska räkna ut den totala elproduktionen under ett helt år för ett vattenkraftverk, ska man då ta hänsyn till både verkningsgraden och kapacitetsfaktorn då? Det gäller ju att den maximala effekten är P=ρV˙gh (där V˙ är flödeshastigheten), vilket ger den verkliga effekten ηρV˙gh (verkningsgrad runt 90 % för vattenkraft). För att beräkna årsproduktionen i Wh multiplicerar man ju detta med 24·365. Men borde man efter det även multiplicera med kapacitetsfaktorn (runt 30 % för vattenkraft) för att få ett rättvist värde?

Smaragdalena 57657 – Lärare
Postad: 23 apr 2020 14:50

För att kunna svara på detta måste man veta exakt hur frågan var formulerad, annars blir det bara mer eller mindre välgrundade gissningar.

Wilar 191
Postad: 23 apr 2020 14:58 Redigerad: 23 apr 2020 14:59
Smaragdalena skrev:

För att kunna svara på detta måste man veta exakt hur frågan var formulerad, annars blir det bara mer eller mindre välgrundade gissningar.

Är ingen specifik fråga, men är som sagt intresserad av den totala årsproduktionen (alltså hur mycket elektricitet kraftverket genererar per år).

Smaragdalena 57657 – Lärare
Postad: 23 apr 2020 16:17

Min tolkning är att du behöver ta reda på om man har tagit hänsyn till verkningsgraden när man anger den maximala effekten. Så ja, jag tycker att man bör behöva räkna med kapacitetsfaktorn.

Ebola 2170
Postad: 23 apr 2020 19:00

Kapacitetsfaktorn för vattenkraft i Sverige är ca 45 % (källa, avsnitt 2.4, sida 16).

Bo-Erik 729
Postad: 25 apr 2020 20:42

Så här tror jag det är: Om hela vattenflödet går genom turbinerna  så behöver du inte räkna med kapacitetsfaktorn. Om man däremot måste du ta en del av vattnet passerar dammen utan att passera genom en turbin så måste du ta ta med kapacitetsfaktorn, men troligen helt. 

Kapacitetsfaktorn är ett mått på hur stor del av den installerade maxeffekten som kan utnyttjas.

Svara Avbryt
Close