8 svar
36 visningar
Wahid.A är nöjd med hjälpen
Wahid.A 463
Postad: 1 jul 14:36

Emmeli och Antons beräkningar

Wahid.A 463
Postad: 1 jul 14:40

När Emelie beräknar medelvärdet använder hon alla precisa data, vilket ger det verkliga genomsnittliga värdet.

Anton använder intervallen i histogrammet, vilket innebär att han uppskattar längderna inom varje intervall med hjälp av mittenvärdet för intervallet. Detta inför en liten felmarginal beroende på hur data är fördelade inom varje intervall.

Wahid.A 463
Postad: 1 jul 14:41

Behöver jag förklara mer?

Calle_K Online 1935
Postad: 1 jul 14:42

Mycket bra, räcker så.

Wahid.A 463
Postad: 1 jul 14:47

Hur har räknat Anton? alltså han får medelvärdet 176,1 cm

Wahid.A 463
Postad: 1 jul 14:49

Wahid.A 463
Postad: 1 jul 14:50

Hur fick han 176,1? Hur han räknat?

Calle_K Online 1935
Postad: 1 jul 14:58

Anta att alla personer i ett visst intervall har intervallets mitt som längden. Så 7 personer har längden 165, 5 personer har längden 175, osv.

Sen räknar du ut medellängden som vanligt.

Wahid.A 463
Postad: 1 jul 15:12

Tack 

Svara Avbryt
Close