2 svar
134 visningar
midepau 52
Postad: 5 dec 2017 15:05

Emulsioner som inte bygger på skillnaden mellan polär och opolär

En emulsion är en blandning av två vätskor som normalt sett inte löser sig i varandra, där den ena vätskan bildar små droppar som håller sig svävande i den andra. Det vanliga exemplet som tas upp är olja och vatten, eftersom olja är opolärt och vatten är polärt. Det kan förstås utökas till andra polära/opolära ämnen. Men det är den enda typen av exempel jag kan hitta.

Finns det något annat exempel på två vätskor som kan bilda en emulsion, där det inte är skillnaden mellan polär och opolär som gör att de är olösliga i varandra?

Jag fick frågan från en elev, och har inte kommit på något bra svar.

Jag kommer inte heller på något annat exempel. Spänande om någon kommer på något!

Teraeagle 19751 – Moderator
Postad: 5 dec 2017 17:55

När man färskar råjärn (t.ex. i en LD-konverter) så bildas en emulsion av flytande slagg och metallsmältan. Den förstnämnda hålls ihop med jonbindningar, medan den sistnämnda hålls ihop med metallbindningar.

Svara Avbryt
Close