5 svar
126 visningar
theg0d321 är nöjd med hjälpen
theg0d321 626
Postad: 22 okt 2021 14:16

En curlingsten skjuts iväg

"I curling får specialtillverkade stenar glida på en horisontell isbana. En curlingsten skjuts iväg av en spelare. Stenen stannar efter 14 s och har då glidit 25 m. Vilken var stenens utgångshastighet? Den på stenen verkande friktionskraften får anses vara konstant under hela rörelsen*"

Jag vet inte hur jag ska påbörja en lösning. Dessutom förstår jag inte vad som menas med den sista meningen, och varför det är viktigt för uppgiften

Yngve 33153 – Livehjälpare
Postad: 22 okt 2021 14:30 Redigerad: 22 okt 2021 14:31

När stenen glider på isen så påverkas den av tre olika krafter.

  1. Tyngdkraften Fg verkar nedåt och försöker få stenen att falla genom isen.
  2. Normalkraften FN verkar uppåt och hindrar stenen från att fallaff genom isen 
  3. Friktionskraften Ff verkar i motsatt riktning gentemot rörelseriktningen och gör att stenens hastigjet minskar.

Kraft 1 och 2 är lika stora och motsatta, så de tar ut varandra.

Den resulterande kraften är alltså friktionskraften Ff

För stenens rörelse gäller då det klassiska sambandet Ff = ma.

Det sista meningen säger är att Ff är konstant.

theg0d321 626
Postad: 22 okt 2021 14:33 Redigerad: 22 okt 2021 14:34

Om Ff är konstant, betyder det att curlingstenens acceleration (eller retardation rättare sagt) är konstant?

Yngve 33153 – Livehjälpare
Postad: 22 okt 2021 14:39

Ja det stämmer. Bra att du inser det.

Eftersom både m och Ff är konstanta så ger Ff = ma att även a måste vara konstant.

theg0d321 626
Postad: 22 okt 2021 14:47

Ok bra. Så om accelerationen är konstant gäller att s = v0+v2 t

v0=utgångshastighet=okändv=sluthastighet=0 m/ss=25 mt=tiden det tar för curlingstenen att färdas 25 m=14 s

v0=2st-v=(2·2514-0) m/s3,6 m/s

Det borde väl stämma?

Yngve 33153 – Livehjälpare
Postad: 22 okt 2021 16:07 Redigerad: 22 okt 2021 16:07

Det stämmer. Snyggt 👍

Svara Avbryt
Close