10 svar
46 visningar
tindra03 är nöjd med hjälpen!
tindra03 202
Postad: 11 okt 2020

En orimligt stor baskonstant för vätecyanid?

Hej!

 

Jag har fastnat på en uppgift som lyder såhär:

”I en 0,04 M lösning av kaliumcyanid uppskattas pH-värdet med hjälp av indikatorpapper till 11,0. Vad ger detta för värde på syrakonstanten för vätecyanid, HCN? pKw=14,0. Formel för protolys av cyanidjonen krävs”

 

Jag har hittills ställt upp given info i en tabell. Jag har dessutom med hjälp av pH räknat ut pOH och därmed koncentrationen OH- vid jämvikt. Därefter fastnar jag lite. Jag får en baskonstant för vätecyaniden till 39000 vilket jag upplever som orimligt stort.. Någon som velat kolla igenom min lösning?

 

Jag har en tanke alternativ tanke på lösningsmetod, vilken jag skrivit inom rosa parentes i högermarginalen. Är jag fel på det då?

Du har kastat om täljare och nämnare i jämviktsuttrycket. Det borde stå:

Kb=0,0012(0,04-0,001)K_b=\dfrac {0,001^2}{(0,04-0,001)}

tindra03 202
Postad: 11 okt 2020
Teraeagle skrev:

Du har kastat om täljare och nämnare i jämviktsuttrycket. Det borde stå:

Kb=0,0012(0,04-0,001)K_b=\dfrac {0,001^2}{(0,04-0,001)}

Hej! Jag tänkte på det också förut, men då blir väll Kb i avseende på CN⁻ och inte KCN (vilket är en produkt)?

Jag är inte riktigt säker på hur du kommer fram till det, men kaliumcyanid är ju ett salt så det finns inga KCN-partiklar i lösningen. När man blandar ämnet med vatten delas det upp i K+ och CN-. Det är bara cyanidjonen som är basisk och det är bara cyanidjonen som har ett Kb-värde.

CN-(aq)+H2O(l)HCN(aq)+OH-(aq)CN^-(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows HCN(aq)+OH^-(aq)

Kb=[HCN(aq)][OH-(aq)][CN-(aq)]K_b=\dfrac {[HCN(aq)][OH^-(aq)]}{[CN^-(aq)]}

tindra03 202
Postad: 11 okt 2020
Teraeagle skrev:

Jag är inte riktigt säker på hur du kommer fram till det, men kaliumcyanid är ju ett salt så det finns inga KCN-partiklar i lösningen. När man blandar ämnet med vatten delas det upp i K+ och CN-. Det är bara cyanidjonen som är basisk och det är bara cyanidjonen som har ett Kb-värde.

CN-(aq)+H2O(l)HCN(aq)+OH-(aq)CN^-(aq)+H_2O(l) \rightleftarrows HCN(aq)+OH^-(aq)

Kb=[HCN(aq)][OH-(aq)][CN-(aq)]K_b=\dfrac {[HCN(aq)][OH^-(aq)]}{[CN^-(aq)]}

Förlåt, förlåt. Menade i avseende på HCN...

HCN är en syra som har en syrakonstant. HCN har ingen baskonstant vilket däremot dess korresponderande bas CN- har.

tindra03 202
Postad: 11 okt 2020
Teraeagle skrev:

HCN är en syra som har en syrakonstant. HCN har ingen baskonstant vilket däremot dess korresponderande bas CN- har.

Okej, då hänger jag med lite halvt..! vi har ju ett matematiskt samband som säger att pKa+pKb=14. Har inte alla ämnen både en syrakonstant och en baskonstant, men om det är en syra så är syrakonsanten högre än baskonstanten? Jag kommer väll få Kb för basen CN⁻ nu? Är det bara att slänga in denna i sambandet och få ut syrakonstanten för HCN, eller får jag ut syrakonstanten för CN⁻?

I den ekvationen är det syrans syrakonstant och dess korresponderande bas baskonstant som avses. Dvs pKa för vätecyanid och pKb för cyanidjonen. Det kan ju vara en bra övning att försöka härleda det där sambandet så ser du det kanske lite tydligare.

tindra03 202
Postad: 11 okt 2020
Teraeagle skrev:

I den ekvationen är det syrans syrakonstant och dess korresponderande bas baskonstant som avses. Dvs pKa för vätecyanid och pKb för cyanidjonen. Det kan ju vara en bra övning att försöka härleda det där sambandet så ser du det kanske lite tydligare.

Okej!

Jag vet att vattnets jonprodukt Kw= 1,0*10⁻¹⁴

Vid en syras och bas reaktion som ser ut såhär:Ka=H3OAHAKb=HAOHASå skrivs sambandet såhär:Ka*Kb=H3OAHA*HAOHA=H3OOH=Kw

 

Tänkte på vad du sa om att en syra bara har en syrakonstant och en bas bara har en baskonstant. Är det eftersom att syror enligt detta sambandet inte kan bilda OH⁻ och baser inte kan bilda H3O⁺?

 

Kanske lite off topic, men jag frågar iallafall. (Säg till om jag bör starta ny tråd för denna). Min kemilärare pratade om amfolyter och hur man kan se om den är en syra eller bas genom just Ka och Kb. Han tog bland annat upp denna reaktionen:

HCO3-+H2OH2CO3+OH            (basisk)HCO3-+H2OH3O+CO3²           (sur)

På vilken molekyl/jon är det jag i detta fallet ska kolla Ka och Kb på för att jämföra? En möjlig frågeställning hade ju kunnat vara, "vilken av följande reaktioner är mest trolig att hända?"

I formeln pKa+pKb=14 är det just syran och dess korresponderande bas som avses. Men en syra kan ju också vara en korresponderande bas till en annan syra. Vätekarbonat är just ett sådant exempel. Det är korresponderamde syra till karbonatjonen men korresponderande bas till kolsyra. Vätekarbonat har alltså både ett pKa och ett pKb men det gäller att komma ihåg att i pKa+pKb=14 är det vätekarbonats pKa och karbonats pKb, alternativt kolsyras pKa och vätekarbonats pKb. Det är inte vätekarbonats pKa och pKb som ska in i ekvationen.

I fallet med vätecyanid så är det ju inte någon amfolyt, så vätecyanid har inget pKb-värde eftersom det saknar basegenskaper. (Man kan säkert tänka sig något extremfall där det ändå kan ta upp H+ på något sätt, men det är irreleveant och Kb-värdet skulle bli fruktansvärt lågt).

tindra03 202
Postad: 11 okt 2020

Ahaa! Nu föll poletten ner. Tack så supermycket!!

Svara Avbryt
Close