3 svar
91 visningar
Gymath 18
Postad: 7 jan 2019

En partikel hastighet MaFy-provet

En partikel med massan m kan röra sig i en dimension. Den är i vila vid t=0 och påverkas därefter av en tidberoende kraft F(t) = F0*e^(-at) där F0 och är kontanter. För stora tider närmar sig partikel fart ett visst värde. Ange detta.

 

Jag har svaret från facit men vet inte hur man får fram detta. Jag har försökt att integrera för att få fram impulsen, men då inte lyckats få ett värde på VL då den blir en generellasierad intergral som inte tycks ha ett bestämt värde. Någon som vet hur man ska angripa detta problem? 

AlvinB 3045
Postad: 7 jan 2019

Jag får integralen till:

v=1m0F0·e-at dt\displaystyle v=\frac{1}{m}\int_0^{\infty}F_0\cdot e^{-at}\ dt

Är det denna integral du har problem med att beräkna?

Gymath 18
Postad: 7 jan 2019

Jaha! Är det för att I=mv och v=I/m och därav bryter man ut 1/m och slut hastigheten blir (F0/a*m) 

AlvinB 3045
Postad: 7 jan 2019

Just det!

Svara Avbryt
Close