9 svar
401 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 7151
Postad: 22 apr 2022 19:35 Redigerad: 22 apr 2022 19:36

En partikel med laddning

Hej! Här har jag en uppgift som jag inte förstår. Det största problemet för mig är hur jag ska tolka frågan. Vad menas med ”en partikel flyttas 35 cm längs fältlinjerna i ett elektriskt fält”? 

Frågan lyder som följande :

" En partikel med laddningen -74 nC flyttas 35 cm längs fältlinjerna i ett elektriskt fält med fältstyrkan 71 kV/m. Ökar eller minskar den potentiella energin när laddningen flyttar sig mot den elektriska kraften? Har partikelns tecken någon betydelse? Förs partikeln med eller mot fältlinjerna? "

Programmeraren 3387
Postad: 23 apr 2022 08:38

Fältet/fältlinjerna går från den positiva plattan till den negativa.

OBS: Pilen på partikeln har inget med uppgiften att göra, bilden är från internet.
Åt vilket håll är det "jobbigt" för en negativ partikel att röra sig, dvs åt vilket håll ökar den potentiella energin?

Katarina149 7151
Postad: 23 apr 2022 12:41

Hur ska man kunna ta reda på åt vilket håll partikeln kommer dras till? Dvs ifall den kommer gå mot den negativa plattan eller positiva. Hur vet man åt vilket håll som ökar den potentiella energin?

Smaragdalena Online 79249 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 13:33

Jämför med den potentiella lägesenergin, med den skillnaden att i ett elektriskt fält kan nånting vara positivt eller negativt laddat, men allting har positiv massa i ett gravitatoinsfält (fast man kan ju tänka på heliumballonger som skenbart har en negativ massa...).

Katarina149 7151
Postad: 23 apr 2022 13:35

Om partikeln är negativt laddat kommer dess lägesenergi att öka när partikeln rör sig emot den positiva plattan  

Programmeraren 3387
Postad: 23 apr 2022 13:39
Katarina149 skrev:

Hur ska man kunna ta reda på åt vilket håll partikeln kommer dras till? Dvs ifall den kommer gå mot den negativa plattan eller positiva. Hur vet man åt vilket håll som ökar den potentiella energin?

Rekommenderar att du läser igenom detta i din bok.
Lika repellerar, olika attraherar.
+ och - attraherar varandra (precis på samma sätt som att magneters norr- och syd-poler attraherar varandra).

Katarina149 7151
Postad: 23 apr 2022 13:41 Redigerad: 23 apr 2022 13:42

Jag vet redan att lika repellerar medan olika attraherar. Om partikeln är negativt laddat kommer den dras mot den positivt laddade plattan och om partikeln istället är positivt laddat kommer den dras mot den negativt laddade plattan.. Läges energin ökar för en negativt laddat partikel då den dras mot den positivt laddade plattan

Katarina149 7151
Postad: 23 apr 2022 13:43

Men hur svarar man på frågan "Ökar eller minskar den potentiella energin när laddningen flyttar sig mot den elektriska kraften? "

Programmeraren 3387
Postad: 23 apr 2022 14:21
Katarina149 skrev:

Jag vet redan att lika repellerar medan olika attraherar. Om partikeln är negativt laddat kommer den dras mot den positivt laddade plattan och om partikeln istället är positivt laddat kommer den dras mot den negativt laddade plattan.. Läges energin ökar för en negativt laddat partikel då den dras mot den positivt laddade plattan

Nej, lägesenergin minskar om en negativt laddad partikel placeras närmare den positivt laddade plattan. Jämför med gravitation:
Ett föremål i luften dras mot jordytan. Ju närmare den är, desto lägre lägesenergi.
En negativ partikel dras mot den positiva plattan. Ju närmare den är, desto lägre lägesenergi.

Detta står garanterat beskrivet i din bok. Jag tror att du vinner tid på att läsa och förstå innan du gör uppgifter.

Katarina149 7151
Postad: 23 apr 2022 14:30 Redigerad: 23 apr 2022 14:31

Jaha okej. Alltså om en negativ partikel dras mot den positiva plattan så kommer läges energin minska, detta kan liknas med när ett föremål faller mot jordytan, ju närmare jordytan desto lägre blir lägesenergin. Om en positiv partikel istället dras mot en negativ platta kommer det att ske samma sak. Det vill säga kommer läges energin minska 

Svara Avbryt
Close