1 svar
629 visningar
Yosef 163
Postad: 23 mar 2018

En syskonskara.

I en syskon skara har varje pojke lika många systrar som bröder. Varje flicka har dubbelt så många bröder som systrar. hur många pojkar och flickor finns det i syskonskaran?

 

Detta är kopierat från nätet. 

 Antag att det finns x flickor och y pojkar i syskonskaran.

Varje pojke har då x systrar och y-1 bröder. Eftersom varje pojke har lika många systrar och bröder får man ekvationen  x = y-1

Varje flicka har y bröder och x-1 systrar. Eftersom varje flicka har dubbelt så många bröder som systrar får man ekvationen  y = 2(x-1)

Eftersom x=y-1 kan du byta ut x i den andra ekvationen mot y-1:

y = 2(y-1-1)

y = 2(y-2)

y = 2y - 4

y = 4              Sätt in y=4 i den första ekvationen

x = 4-1 = 3         Det finns alltså 3 flickor och 4 pojkar

--------------------

Det verkar rätt, men om någon kan förklara hur andra ekvationen är tänkt.

Varje flicka har y bröder och x-1 systrar. Eftersom varje flicka har dubbelt så många bröder som systrar får man ekvationen  y = 2(x-1)

Ska inte ekvationen bli  x-1=2y?   Varje flicka har två bröder? 

 

Tack på förhand.

Om det finns x flickor och y pojkar i familjen, så har varje flicka x-1 systrar och y bröder, och varje pojke har x systrar och y-1 bröder.

Vi vet att varje pojke har lika många bröder som systrar, så x = y-1.

Varje flicka har dubbelt så många bröder som systrar, så om hon har x-1 systrar har hon 2(x-1) bröder, d v s y = 2(x-1).

Om det gäller att x-1 = 2y, som du skrev, betyder det att varje flicka har dubbelt så många systrar som bröder.

Svara Avbryt
Close