1 svar
97 visningar
Fotbollskillen12 475
Postad: 6 apr 2020 12:19

Energi

Det står i boken i fysik boken att en atomkärnans massa betyder energi och att om atomkärnorna är hårt bundna till varandra är bindningsenergi per nukleon stor vilket motsvarar att massan per nukleon är liten. Innebär detta att när bindningsenergin är hög är energi hos atomkärnan låg?

MarkusBystrom 32
Postad: 7 apr 2020 20:41

Det är helt rätt. Om vi sätter samman nukleonerna till en atomkärna frigörs bindningsenergin och storleken på den energin avgörs av antalet nukleoner som ingår i kärnan. Den totala energin är konstant så om bindningsenergin är hög resulterar det i att energin hos atomkärnan är låg i och med, som tidigare nämnts, att den totala energin är konstant.

Svara Avbryt
Close