1 svar
28 visningar
M (a) * x 211
Postad: 29 jan 10:06 Redigerad: 29 jan 10:35

Energi beräkningar

1. En boll med massan 65 g som faller rakt nedåt, har i ett visst läge rörelseenergin 1,8 J och lägesenergin 5,7 J. Vi bortser från luftmotståndet i uppgiften (vilket vi alltid gör om det inte uttrycks något annat). (A)

 

a) Hur stort arbete har tyngdkraften utfört på bollen när den har fallit 6,0 m?

W=Fs

W=mgs

Men om 

du säter 0 nivån vid börjanblir det negativt?

-3.8Nm 

Vist kan man också sätta detta till 0? Svar 0?

b) Beräkna bollens rörelseenergi och lägesenergi när den har fallit 6,0 m.

 

Hur gör man här?

M (a) * x skrev:

1. En boll med massan 65 g som faller rakt nedåt, har i ett visst läge rörelseenergin 1,8 J och lägesenergin 5,7 J. Vi bortser från luftmotståndet i uppgiften (vilket vi alltid gör om det inte uttrycks något annat). (A)

 

a) Hur stort arbete har tyngdkraften utfört på bollen när den har fallit 6,0 m?

W=Fs

W=mgs

Men om 

du säter 0 nivån vid början blir det negativt?

-3.8Nm 

Du kan oxkså sätts detta till 0? Svar 0?

b) Beräkna bollens rörelseenergi och lägesenergi när den har fallit 6,0 m.

 

Hur gör man här?

Uppgift b.

När den fallit 6 m har bollens lägesenergi minskat med mg*6 J och rörelseenergin har ökat lika mycket.  

Svara Avbryt
Close