10 svar
194 visningar
Eleven08 är nöjd med hjälpen
Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 17:24 Redigerad: 17 dec 2017 18:44

Energi och reaktioner

6,00g kalciumklorid löses i 50g vatten. Temperaturen stiger från +18,0 °C till 39,4 °C. 

Beräkna värdet på H per mol upplöst kalciumklorid. Det går åt 4,18 KJ för att värma 1 KG vatten 1 grad. q= m * c * T.  H= -q

m= Vattnets massa i kg c= Vattnets värmekapacitet 4,18 kJ/kg och grad. 

 

I den här uppgiften har jag kommit såhär långt. 

Substansmängden Kalciumklorid: n=m/M= 6,00g/75,6=0,08 mol

18+273=291K39,4+273=312,4KT=312,4-291=21,4K

q(H2O)=0,05kg×4,18kJ×21,4K=4472,6Jq(CaCl2)=0,006kg×4,18kJ×21,4K=536,712 J

och här tar det stopp. Hur går jag tillväga härifrån ? Stämmer min uträkning såhär långt ? 

Smaragdalena Online 73686 – Lärare
Postad: 17 dec 2017 18:14

Du börjar bra (men du har glömt enheten mol på substansmängden för kalciumklorid).

När det handlar om temperaturdifferenser, som här, behöver man inte göra om till kelvin innan man subtraherar - en grad Celsius är ju lika stor som en kelvin.

Du har fel enhet på värmekapaciteten för vatten. Det är nog det som har gjort att du har fått q(H2O) 1 000 ggr för stor.

Du borde ha fått fram att det går åt ungefär 4,5 kJ för att värma vattnet. Det värmet kommer fån kalciumkloriden som löst sig. Det innebär att det utvecklas 4,5 kJ om man löser utt 0,08 mol kalciumklorid i vatten. Hur mycket värme utvecklas om man löser upp 1 mol kalciumklorid i vatten? Det är detta man frågar efter i uppgiften.

Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 18:33

alltså 1mol×4,18kJ×21,4K=8945289452 J-4500 J= 84952 J? 

Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 18:37

Eller 1mol-0,08 mol=0,92 mol0,92 mol × 4,18kJ × 21,4K= 82295 J?

Smaragdalena Online 73686 – Lärare
Postad: 17 dec 2017 20:43

Nej.

0,08 mol frigör 4,5 kJ,hur mycket frigörs från 1 mol?

är ungefär som att fråga

8 bananer kostar 45 kr, hur mycket kostar 1 banan?

Räkna på samma sätt.

Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 20:50

4500/0,08=56kJ

Detta har jag provat men det är tydligen fel enligt facit.

Har även provat att räkna ut den totala mängden energi som släpp till 5009 J och delat den med substansmängden och kommit fram till 63 kJ 

Svar enligt facit ska vara -83kJ 

Minus tecknet för att påvisa att den mängden energin släpps ut till omgivningen ( Exoterm ) 

Smaragdalena Online 73686 – Lärare
Postad: 17 dec 2017 21:11

Vad har kalciumklorid för formel?

Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 21:14
Smaragdalena skrev :

Vad har kalciumklorid för formel?

 CaCl2 

Smaragdalena Online 73686 – Lärare
Postad: 17 dec 2017 21:20

Vilken molmassa har CaCl2 CaCl_2 ?

Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 21:24
Smaragdalena skrev :

Vilken molmassa har CaCl2 CaCl_2 ?

40,1+35,5*2=111,1 

Eleven08 25
Postad: 17 dec 2017 21:28

Vilket innebär att jag har haft fel substansmängd. 

Substansmängden borde vara 0,054

n=m/M =6,00g/111,1=0,054q/n= 4479,6/0,054=82955J83 kJ

Tack för hjälpen !

Svara Avbryt
Close