12 svar
106 visningar
Bahga är nöjd med hjälpen
Bahga 117
Postad: 28 sep 21:52

energi och rörelsemängd

En pulka glider längs en lutande backe enligt figuren, Det tar 6,7 s att komma ner om pulkan startar från vila. Hur stor del av lägesenergin hos pulkan blir rörelseenergi?

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 28 sep 22:53

Hur resonerar du kring uppgiften? Vad händer med den lägesenergi som inte blir rörelseenergi?

Bahga 117
Postad: 30 sep 19:08

pulkan glider längs en lutande, för att räkna det ska jag använda w= F*s 

kan jag säga att s= 10 m +24 m = 34 m nu har jag S

för att hitta F kan jag använda F = p/t

är det rätt?

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 30 sep 20:36

Nä, du tänker lite fel, tror jag. Sträckan s som pulkan glider längs planet är inte 10+24=34m. Sträckan fås med hjälp av pythagoras sats, s=102+242=26m, eller hur? Och eftersom du inte vet sluthastigheten, därmed inte heller pulkans rörelsemängdsförändring, så kan du inte omedelbart räkna ut impulskraften med ditt lösningsförslag. Och visste du sluthastigheten så har du ju nästan redan löst uppgiften, eftersom lägesenergiförändringen är Ep=mgh, och rörelseenergiförändringen är Ek=mvslut22, och svaret på uppgiften är således EkEp=mvslut22mgh=vslut22gh. En lösningsstrategi verkar därför kunna vara att försöka räkna fram vslut.

Fråga: Vad händer med den lägesenergi som inte blir rörelseenergi? Dvs varför kommer vslutatt bli mindre än ifall pulkan hade fallit fritt höjden h?

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 30 sep 21:26
Bahga skrev:

pulkan glider längs en lutande, för att räkna det ska jag använda w= F*s 

kan jag säga att s= 10 m +24 m = 34 m nu har jag S

för att hitta F kan jag använda F = p/t

är det rätt?

Innan jag kan säga om ditt tankesätt är rätt eller fel så måste du berätta vad Wstår för i din formel ovan.

(Sträckan som pulkan glider är 26m, inte 34m) 

Bahga 117
Postad: 1 okt 14:56

W är uträttade arbetet.

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 1 okt 16:16

Ja, det är ett uträttat arbete, men det uträttas arbeten av flera olika krafter i uppgiften. Den viktiga iakttagelsen är att det är det uträttade arbetet av impulskraften Fi som skapar rörelseenergi Ek till pulkan (till skillnad från till exempel det uträttade arbetet av friktionskraften Ff som blir energiförluster, dvs EL-EK)

Om vi då fortsätter på ditt lösningsförslag,

W=Fi·s=mvslutt·s

och eftersom W=Ek=mvslut22, blir

mvslutt·s=mvslut22 vslut=2st={med siffror}=2·266.7=7.8m/s

Hänger du med? Nu vet du pulkans sluthastighet, därmed kan du räkna fram hur stor del av lägesenergin ELsom omvandlas till rörelseenergi EK

 

Bahga 117
Postad: 1 okt 20:23

Då kan jag säga att EL=F-Ek eller hur

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 1 okt 20:48 Redigerad: 1 okt 20:48
Bahga skrev:

Då kan jag säga att EL=F-Ek eller hur

Nä, det kan du inte. F är en kraft antar jag, den kan du inte jämföra med energiförändringar, det två olika storheter. Som att jämföra äpplen med päron.

Däremot kan du säga att lägesenergi blir friktionsarbete (värmeförluster) + kinetisk energi, dvs EL=Ff·s + Ek. Men för att lösa uppgiften behöver du inte räkna ut friktionskraften Ff. Du behöver bara använda uttrycket för EKEL i kommentar #4, och sluthastigheten i kommentar #7 (ser nu att jag använde beteckningen Epför potentiell energi, och sedan använt ELsom beteckning för samma sak)

Bahga 117
Postad: 1 okt 21:03

s= 26m , och Ek= 3.9 joule eller hur?

men jag vet inte mg värdet för att F, är mg ett fast värdet?

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 1 okt 22:25 Redigerad: 1 okt 22:27

Du kan inte räkna ut hur stor den kinetiska energin Ek=mvslut22 är, eftersom uppgifttexten berättar inte hur stor pulkans massa m är. Därmed kan du heller inte räkna ut hur stor varken Ff eller Fi är. Uppgiften är inte heller att beräkna någon av dessa. Uppgiften är att beräkna hur stor del av lägesenergin som blir rörelseenergi. Det kan du göra utan att veta pulkans massa, bara du kan ta reda på pulkans sluthastighet. 

Från kommentar #4 vet du att E,kEL=vslut22gh, genom att sätta in vslut=7.8m/s från kommentar #7 så kommer du fram till att E,kEL=7.822g·10=31%

(Man kan också lösa uppgiften med hjälp av rörelseekvationerna för rörelse med konstant acceleration, dvss=at22och v=at. Då behöver man inte använda sig av begreppen impuls, krafter och rörelsemängd)

Bahga 117
Postad: 2 okt 15:16

Så slut svaret är 31

om jag säger att at2/2 då blir 7.8(6,7)2/2 = 175. 071 eller hur?

JohanF 3767 – Moderator
Postad: 2 okt 18:39

Ja, svaret borde vara 31%.

 

Nej du använder rörelselagen fel. Du vet inte pulkans acceleration innan du har räknat ut den. 

Vi förutsätter att friktionskraften är konstant (precis som vi gjorde i #7), därmed har pulkan konstant acceleration nedför planet. Eftersom vi vet att pulkan accelererar på en sträcka av 26m och tid 6.7sek, så blir accelerationen

 

s=at22  a=2st2

och sluthastigheten blir därmed

v=at=2st2·t=2st={med siffror}=2·266.7=7.8m/s (jämför #7)

och du räknar ut lägesenergiförändring/rörelseenergiförändring på samma sätt som i #7. 

Svara Avbryt
Close