4 svar
39 visningar
Etthejfrånpolhem är nöjd med hjälpen
Etthejfrånpolhem 77
Postad: 10 aug 14:31

Enkel teorifråga om rader i matriser och surjektivitet

Tjena pluggakuten!

Har en fråga om uppgift c)

Facit:

Hur kan de koppla om raderna i A är linjärt beroande till ifall de är surjektiva eller inte, och hur påverkar surjektivitetrn hurvida ekvationen har en lösning för varje b?

Tacksam för svar!

oggih 1075 – F.d. Moderator
Postad: 10 aug 15:19 Redigerad: 10 aug 16:14
Etthejfrånpolhem skrev:

[...] hur påverkar surjektivitetrn hurvida ekvationen har en lösning för varje b?

Det följer av definitionen av surjektivitet! Avbildningen nm\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m som mappar xAx\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x} är surjektiv om och bara om den träffar varje vektor i m\mathbb{R}^m, dvs. om det för varje bm\mathbf{b}\in\mathbb{R}^m i målmängden finns en vektor xn\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n i definitionsmängden, sådan att Ax=𝕓A\mathbf{x}=\mathbb{b}.

Mer genrellt så är mängden av alla vektorer in n\mathbb{R}^n som avbildningen xAx\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x} träffar, och mängden av alla b\mathbf{b} för vilka ekvationen Ax=bA\mathbf{x}=\mathbf{b} har en lösning båda lika med columnrummet col(A)\text{col}(A).

Hur kan de koppla om raderna i A är linjärt beroande till ifall de är surjektiva eller inte [...]?

Det finns många olika sätt att tänka på detta! Så här tänker jag personligen (andra får gärna fylla på med sina favoritargument!):

Om raderna i AA är linjärt beroende så betyder det att det finns en icke-trivial linjärkombination av dem som ger 0, dvs. det finns någon vektor c=(c1,,cm)0\mathbf{c}=(c_1,\ldots,c_m)\neq 0 sådan att 

   c1A1+c2A2+cmAm=0c_1A_{1\bullet}+c_2A_{2\bullet}+\cdots c_m A_{m\bullet}=0

där jag med AiA_{i\bullet} menar den ii:te radvektorn av AA.

Speciellt gäller detta kolumnvis, dvs. för den jj:te kolumnvektorn så har vi

   c1A1j+c2A2j+cmAmj=0.c_1A_{1j}+c_2A_{2j}+\cdots c_m A_{mj}=0\,.

Alltså har vi upptäckt att alla kolumnerna i AA uppfyller en ekvation: de är vektorer ym\mathbf{y}\in\mathbb{R}^m sådana att

   c1y1+c2y2++cmym=0.c_1y_1+c_2y_2+\cdots+c_my_m=0\,.

Geometriskt kan man se det som att alla kolumnvektorerna är instängda i ett och samma hyperplan i m\mathbb{R}^m, med dimensionen m-1m-1.

Eftersom alla kolumnerna uppfyller den här ekvationen kommer även alla linjärkombinationer av kolumnerna också att uppfylla ekvationen (varför?).

Ett ekvivalent sätt att formulera detta är att säga att den linjära avbildningen xAx\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x} kommer bara att träffa vektorer y\mathbf{y} som uppfyller den här ekvationen. Dvs. vi kommer missa nästan alla vektorer i m\mathbb{R}^m, så den linjära avbildningen är långt ifrån surjektiv!

oggih 1075 – F.d. Moderator
Postad: 10 aug 15:25 Redigerad: 10 aug 15:42

Här kommer ett lite mer abstrakt sätt att formulera beviset på:

  • Att raderna i AA är linjärt beroende betyder att det finns en nollskild vektor cker(A)\mathbf{c}\in\text{ker}(A^\top).
  • Vi har att ker(A)=col(A)\text{ker}(A^\top)=\text{col}(A)^\perp (varför?).
  • Alltså har är col(A){0}\text{col}(A)^\perp\neq\{0\}.
  • Det betyder att col(A)m\text{col}(A)\subsetneq\mathbb{R}^m.
  • Eftersom col(A)\text{col}(A) är precis bilden av den linjära avbildningen, dvs. mängden av alla vektorer som xAx\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x} träffar, så betyder detta är avbildningen inte är surjektiv.
oggih 1075 – F.d. Moderator
Postad: 10 aug 15:38 Redigerad: 10 aug 15:45

Man kan också tänka i termer av rang:

  • En av de viktigaste satserna i linjär algebra är att dimensionen av radrummet hos en matris altid är lika med dimensionen av kolumnrummet, dvs. dim(row(A))=dim(col(A)). Detta tal brukar man kalla rangen av A, och skriva som rank(A).
  • Om vi nu vet att raderna i A är linjärt beroende så betyder det att dim(row(A))<m, dvs. rank(A)<m.
  • Men det betyder alltså att dim(col(A))<m, dvs. col(A) är ett underrum av längre dimension av m\mathbb{R}^m.
  • Eftersom col(A) är precis mängden av alla vektorer som den linjära avbildningen xAx\mathbf{x}\mapsto A\mathbf{x} träffar, så betyder detta är avbildningen inte är surjektiv.
Etthejfrånpolhem 77
Postad: 10 aug 15:46

Tack så mycket för svaren Oggih! Väldigt bra förklarat, nu hänger jag med!

Svara Avbryt
Close