14 svar
55 visningar
Robin123 26
Postad: 15 jan 2021

Entalpiändring, ∆H

Hej,

 

Har en uppgift i kemin där jag undrar om jag har räknat rätt eller om det ska vara tvärt om.

 

Väte reagerar med syre och bildar vattenånga. 

a) Beräkna ΔH för reaktionen med hjälp av bindningsenergier.

Reaktionen blir: 2H + O = H2O (g)

Har förstått att för att kunna lösa uppgiften ska man lösa ut antingen 

Tillförd energi –avgiven energi = Bindningar som bryts – Bindningar som bildas

eller tvärt om. Alltså, Bindningar som bildas - bindningar som bryts

Har förstått att de har med om det är en endoterm eller exoterm reaktion att göra med. 

 

Hur vet jag om det är en endoterm(väme upptas) eller extoterm(värme avges) rektion?

Din reaktionsformel är fel. Du startar med molekyler, nie med ensamma atomer - annars finns det inga bindningar som skall brytas.

Jag tycker sådana här uppgifter är jättesvåra utan att rita ett diagram. Man behöver tillföra energi för att bryta bindningarna mellan väteatomerna  i vätemolekylerna och mellan syreatomerna i syremolekylen, så de fria atomerna har högre energiinnehåll (d v s entalpi) än vad det var från början. De skall alltså ritas högre upp. Sedan frigörs det energi när de nya bindningarna bildas, I det här fallet frigörs det mer energi när det bildas 4 bindningar mellan syre och väte än vad det gick åt för att bryta bindningarna från början, så vattenmolekylerna hamnar längre ner än ursprungsämnena. Detta är alltså en exoterm reaktion, för det blir energi över jämfört med vad det var från början. 

Robin123 26
Postad: 15 jan 2021
Smaragdalena skrev:

Din reaktionsformel är fel. Du startar med molekyler, nie med ensamma atomer - annars finns det inga bindningar som skall brytas.

Jag tycker sådana här uppgifter är jättesvåra utan att rita ett diagram. Man behöver tillföra energi för att bryta bindningarna mellan väteatomerna  i vätemolekylerna och mellan syreatomerna i syremolekylen, så de fria atomerna har högre energiinnehåll (d v s entalpi) än vad det var från början. De skall alltså ritas högre upp. Sedan frigörs det energi när de nya bindningarna bildas, I det här fallet frigörs det mer energi när det bildas 4 bindningar mellan syre och väte än vad det gick åt för att bryta bindningarna från början, så vattenmolekylerna hamnar längre ner än ursprungsämnena. Detta är alltså en exoterm reaktion, för det blir energi över jämfört med vad det var från början. 

Tack så mycket för svar? 

Vad är det som är fel i reaktionsformlen?

Det skriv jag ju, fast det blev lite konstigt: 

Din reaktionsformel är fel. Det startar med molekyler, inte med ensamma atomer - annars finns det inga bindningar som skall brytas.

Det skall alltså vara 2 H2 + O2 => 2 H2O.

Robin123 26
Postad: 17 jan 2021

Blir detta rätt då? Tycker själv att detta steget är svårt när man ska ta redo på bindningarnas bindningsenergier.

 

Steg 1. Bindningar som bryts:

2H2 = 2 x 436 =872 kJ.

O2 = 498 kJ.

Total energi som tillförs för att bryta bindningar blir då 872 + 498 = 1370 kJ.

 

Steg 2. Bindningar som bildas:

2H2O = 464

Total energi som avges då bindningar bildas blir då 464 kJ.

 

Steg 3. Tillförd energi –avgiven energi = Bindningar som bryts – Bindningar som bildas

1370 – 464 kJ = 906 kJ

Hur många mol bindningar O-H finns det i 2 mol vatten? Det är inte 2. Detta gör att du får fel värde i fortsättningen.

Robin123 26
Postad: 18 jan 2021

Ska det vara 2H20 = 2 x 464 = 928 kJ    ?

OK, vi tar det från jättebörjan. Hur många bindningar mellan väteatom och syreatom finns det i en vattenmolekyl?

Robin123 26
Postad: 18 jan 2021

Väldigt osäkert svar men 2 skulle jag gissa. 

Ja. Hur många mol väte-syrebindningar à 464 kJ/mol finns det i 2 mol vatten?

Robin123 26
Postad: 18 jan 2021

4 då eller? 

Ja. Hur mycket energi frigörs alltså när 4 mol väteatomer reagerar med 2 mol syreatomer så att det bildas 2 mol vattenmolekyler?

Robin123 26
Postad: 18 jan 2021

2H2O = 4 x 464 = 1856 kJ   

Robin123 26
Postad: 20 jan 2021

Hej, blir detta rätt uträkningar nu?

 

Steg 1. Bindningar som bryts:

2H2 = 2 x 436 =872 kJ.

O2 = 498 kJ.

Total energi som tillförs för att bryta bindningar blir då 872 + 498 = 1370 kJ.

 

Steg 2. Bindningar som bildas:

2H2O = 4 x 464 = 1856 kJ

Total energi som avges då bindningar bildas blir då 1856 kJ.

 

Steg 3. Tillförd energi –avgiven energi = Bindningar som bryts – Bindningar som bildas

1370 –1856 kJ = -486 kJ

 

Svar:  -486

Verkar rätt, förutom att det saknas enhet på svaret.

Svara Avbryt
Close