1 svar
18 visningar
Elisa1279 är nöjd med hjälpen
Elisa1279 55
Postad: 29 feb 13:21

Entalpiändringar

Beskriv med egna ord hur entalpiändringar påverkar förbränningars riktningar.

Det jag vet är följande.

Exoterma reaktioner är reaktioner som avger energi till omgivningen. Alla förbränningar är exempel på exoterma reaktioner. 

Entalpiändringen defineras som skillnaden mellan produkternas sammanlagda entalpi och reaktanternas sammanlagda entalpi. Om man tar energiinnehållet i produkten minus energiinnehållet i reaktanten får man ett negativt värd. Det visar att reaktanterna innehåller mer energi jämfört med produkterna och att värmeenergi därmed har avgivits till omgivningen. 

 

Kan någon hjälpa? 

Elisa1279 skrev:

Beskriv med egna ord hur entalpiändringar påverkar förbränningars riktningar.

Det jag vet är följande.

Exoterma reaktioner är reaktioner som avger energi till omgivningen. Alla förbränningar är exempel på exoterma reaktioner. 

Entalpiändringen defineras som skillnaden mellan produkternas sammanlagda entalpi och reaktanternas sammanlagda entalpi. Om man tar energiinnehållet i produkten minus energiinnehållet i reaktanten får man ett negativt värd. Det visar att reaktanterna innehåller mer energi jämfört med produkterna och att värmeenergi därmed har avgivits till omgivningen. 

 

Kan någon hjälpa? 

Du skulle kunna lägga till något i stil med

De flesta bränslen är uppbyggda av kol, väte och eventuellt syre. Detta innebär att avgaserna (produkterna) består av koldioxid och vatten. Koldioxid och vatten innehåller väldigt starka bindningar, d v s de har väldigt låg entalpi. Koldioxid och vatten är kol och väte som har "brunnit färdigt".

Svara Avbryt
Close