3 svar
83 visningar
Yes Emma 59
Postad: 29 jun 2022 06:07

Entalpier och bindingsenergier.

Fågan är

Vilken av dina 3 reaktioner ger mest energi och vilken ger minst. Beräkna och motiverar med hjälp av bindningsenergier eller entalpier ur tabeller.

I min bok så står det att stenkol är 27 000 kJ.

Är det samma som Grillkol?

Har jag på rätt sätt räknat ut entalpin? Är det et de frågar efter i uppgiften?

Desto högre kJ/mol så blir dert mer energi.

Smaragdalena Online 78998 – Lärare
Postad: 29 jun 2022 06:16

Vika är de tre reaktionerna?

Yes Emma 59
Postad: 29 jun 2022 06:37
  1. Butan 2 C4​ H10 ​ (g) + 13 O2 (g)  → 8 CO2​ (g)+ 10 H2O(g) + ΔH = -2877 kJ
  2. Kol  C (s) + O2 (g) → CO2 (g) + ΔH = -394 kJ
  3. Etanol C2H5OH (l) + 3 O2 (g) → 2 CO2 + 3 H2O + ΔH = -1367 kJ
Yes Emma 59
Postad: 29 jun 2022 06:58

Dessa  ΔH har jag hittat på internett men får de inte till samma nummer. 

Kan det vara för min tabell i boken inte är samma som dem?

Svara Avbryt
Close