2 svar
16 visningar
coffeshot är nöjd med hjälpen
coffeshot Online 268
Postad: 5 maj 12:12

Entropi: snabb fråga

Halloj halloj! Supersnabb fråga om entropi, ΔS=qrevT\Delta S = \frac{q_{\text{rev}}}{T}. Min bok har frågan:

"Calculate the change in entropy of a block of copper at 25C that absorbs 65J of energy from a heater. If the block of copper is at 100C, what is its entropy change? Explain any difference."

Jag får busenkelt fram ΔS\Delta S genom att plugga in värdena i formeln. (0,22\approx 0,22 respektive 0,17\approx 0,17 för den högre temperaturen). Facit för "explain any difference" är "Because TT is in the denominator". Jag kände att det var mer matematiskt än fysikaliskt.

Tänker jag rätt om den fysikaliska anledningen till att entropiändringen minskar med högre temperaturer är för att system blir mer "oordnade" vid högre temperaturer, och det således blir svårare att ställa till med ännu mer oreda?

Teraeagle Online 20395 – Moderator
Postad: 5 maj 12:25 Redigerad: 5 maj 12:26

Att entropi är oordning är lite av "lekmannaförklaringen" av entropi. Den lite mer vetenskapliga definitionen är att det är ett mått på hur utspridd energin är. Vid den högre temperaturen rör sig partiklarna redan ganska fort och har en mer utspridd energi. Det lilla energitillskottet gör inte att entropiändringen relativt sett blir lika stor som vid den lägre temperaturen. Man kan väl likna det vid att knuffa på en cykel som är stillastående med att knuffa på en cykel som redan är i rörelse. Skillnaden är inte lika märkvärd i fallet med cykeln i rörelse.

coffeshot Online 268
Postad: 5 maj 12:37 Redigerad: 5 maj 12:38
Teraeagle skrev:

Att entropi är oordning är lite av "lekmannaförklaringen" av entropi. Den lite mer vetenskapliga definitionen är att det är ett mått på hur utspridd energin är. Vid den högre temperaturen rör sig partiklarna redan ganska fort och har en mer utspridd energi. Det lilla energitillskottet gör inte att entropiändringen relativt sett blir lika stor som vid den lägre temperaturen. Man kan väl likna det vid att knuffa på en cykel som är stillastående med att knuffa på en cykel som redan är i rörelse. Skillnaden är inte lika märkvärd i fallet med cykeln i rörelse.

Tack! Jag känner mig lite som en lekman inom kemiämnet så jag uppskattar denna mer rigorösa förklaring. Min snabba fråga är därmed besvarad:)

Svara Avbryt
Close