TB16 188
Postad: 19 jul 2019

ER-diagram (Gymanläggningar)

Uppgift:

Your task is to make an ER-diagram for the database of a gym company, managing their
facilities and their customer records.
The database should contain a set of current and past customers. Each customer has a name
and an email-address. Not every customer is a current member, and the database should keep
track of which customers are currently members, and when their membership expires.
Each gym facility has a city, an address and a name. Two facilities can have the same name,
but only if they are in different cities. Gym facilities can be established in any city across the
world (but you can assume cities have unique names).
The database should also keep a record of times when each customer has accessed any gym
facility. This may include multiple accesses from the same customer to the same facility at
different times.

Källa: https://chalmerstenta.se/tenta/Databaser_-_TDA357/20180109s.pdf

Mitt försök att lösa uppgiften:
Lärarens lösning:

Fråga:
Är mitt ER-diagram korrekt enligt de krav som står i beskrivningen? Jag ser ju att mitt ER-diagram skiljer sig från lärarens, men en uppgift kan ju lösas på flera sätt  

Laguna 8992
Postad: 19 jul 2019

Jag kan inte det formella, men det är bra om det framgår vad strecken från access betyder. By och In säger det, men i ditt diagram finns inga beteckningar. 

TB16 188
Postad: 19 jul 2019
Laguna skrev:

Jag kan inte det formella, men det är bra om det framgår vad strecken från access betyder. By och In säger det, men i ditt diagram finns inga beteckningar. 

Strecken från access innebär ett många till många förhållande mellan Customer och Facility. Dvs varje kund kan ha access till flera anläggningar och varje anläggning kan ha flera kunder.

TB16 188
Postad: 23 jul 2019

Här är en bild som beskriver varje enskild del i diagrammet:
Entiteter som är markerad med dubbla ramar är svaga entiteter. Om vi tittar på mitt ER-diagram så är Membership svag eftersom varje entitet inte kan definieras med enbart expDate utan behöver attributet email från Customer för att bli unik. Jag är dock fortfarande osäker på om mitt ER-diagram är en korrekt lösning

Svara Avbryt
Close