1 svar
10 visningar
ugglebulle är nöjd med hjälpen
ugglebulle 35
Postad: 14 jan 12:51 Redigerad: 14 jan 12:55

Error: conflicting types for <filepointer>

Hej jag vill printa alla linjer som är över 80 karaktärer långa. Jag vet inte om koden fungerar för jag kan inte testa den på en fil.

Felmeddelande:

program.c:8:1: warning: return type defaults to ‘int’ [-Wimplicit-int]
8 | main() {
| ^~~~
program.c: In function ‘main’:
program.c:15:5: error: conflicting types for ‘fptr’
15 | fptr = fopen("textfile.md", "r");
| ^~~~
program.c:11:11: note: previous declaration of ‘fptr’ was here
11 | FILE *fptr;
| ^~~~
program.c:15:12: warning: initialization of ‘char’ from ‘FILE *’ makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
15 | fptr = fopen("textfile.md", "r");
| ^~~~~
program.c:25:25: warning: passing argument 1 of ‘fgetc’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
25 | if ((c == fgetc(fptr)) != EOF) {
| ^~~~
| |
| char
In file included from program.c:1:
/usr/include/stdio.h:485:25: note: expected ‘FILE *’ but argument is of type ‘char’
485 | extern int fgetc (FILE *__stream);
| ~~~~~~^~~~~~~~
program.c:43:12: warning: passing argument 1 of ‘fclose’ makes pointer from integer without a cast [-Wint-conversion]
43 | fclose(fptr);
| ^~~~
| |
| char
In file included from program.c:1:
/usr/include/stdio.h:213:26: note: expected ‘FILE *’ but argument is of type ‘char’
213 | extern int fclose (FILE *__stream);
| ~~~~~~^~~~~~~~

 

 

Kod:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define MAXLINE 1000

main() {


  FILE *fptr;
  int i, c, conditional;
  char line[MAXLINE],

  fptr = fopen("textfile.md", "r");


  conditional = TRUE;
  i = 0;
  while (conditional) {
    // Get all acharacters and put them into an array.
    // Incrament a variable and check the length with it
    // When arriving at /n or EOF, print it if it's long enough.

    if ((c == fgetc(fptr)) != EOF) {
      line[i] = c;
      ++i;

      if (c == '\n') {
        if (i >= 80) {
          for (int j = 0; j <= i; ++j ) {
            putchar( line[j] );
          }
        }
        i = 0;
      }
    }
    else {
      conditional = FALSE;
    }
  }

  fclose(fptr);
}
ugglebulle 35
Postad: 14 jan 12:54

Löst: problemet var komma istället för semi-kolon vid char :---)

Svara Avbryt
Close