0 svar
74 visningar
stellamikaelaa 1
Postad: 22 nov 08:58

Essä språkförhållanden

Detta är det jag skrivit i min Essä, behöver lägga till ett stycke till men kört fast så behöver hjälp i hur jag ska tänka.

Min text:

Svenskt teckenspråk är ett icke nationellt minoritetsspråk

Minoritetsspråk är de språk som talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer ungefär lika mycket som hundra år, men dör ut på grund utav att färre och färre talar det språket. Sverige har fem sådana språk, samiska, finska, jiddisch, romska och meänkieli. Det gemensamma de språken har med varandra är att det talats under en lång tid i Sverige men att antalet talare av de språken minskar snabbt och språken kan dör ut så småningom. Svenskt teckenspråk är inte ett utav de minoritetsspråken, trots att det klassas som ett eget språk i Sverige och funnits under en väldigt lång tid

(Anna Gazelius,samordnare minoritetsspråk. 8 maj2020. https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-nationella-minoritetssprak/om-nationella-minoritetssprak . Hämtad 4 oktober).
Teckenspråk är som ett eget språk då det har ett eget ordförråd (teckenförråd) och egen grammatik. Dock skiljer sig teckenspråk från talande språk då vid teckenspråk använder du din syn och tecken med tillexempel händerna, där du i stället använder dig utav ljud och hörsel i talande språk. Men varför klassas det svenska teckenspråket inte sig som ett minoritetsspråk?


Samhället har enligt språklagen ansvar att skydda och främja det svenska teckenspråket, likväl som med de fem nationella minoritetsspråken. Språklagen är en så kallad skyldighetslag där offentliga verksamheter så som kommuner, landsting och statliga organ ska följa. Det svenska teckenspråket jämställs med de nationella minoritetsspråken i språklagen men inte såväl i praktiken där skiljer dem sig olika. Det som bland annat skiljer dem åt är att nationella minoritetsspråken har ett mer långtgående skydd i lagen.

Svenska teckenspråket har även andra lagar som rör teckenspråket och teckenspråkiga och internationella konventioner som påverkar Sveriges språkpolitik. Varför det svenska teckenspråket inte klassas som ett nationellt minoritetsspråk är för att kommittén som tillsattes utav regeringen till att utreda vilka språk som skulle klassas som minoritetsspråk, kom fram till att det svenska teckenspråk inte är ett kulturspråk som talas utav en minoritet. Utan dem tyckte det kunde ses som ett kommunikationsmedel för döva. (Dövastidning. Publicerat 2020-02-27. Uppdaterad 2021-05-12. Hämtad 2021-10-04. https://dovastidning.se/nyhet/varfor-ar-det-svenska-teckenspraket-inte-ett-nationellt-minoritetssprak/)
I min mening tycker jag att det svenska teckenspråket ska klassas som ett minoritetsspråk, då det är ett eget språk som utövas av en stor del människor och gjort det väldigt länge, sedan döva personer har funnits. Teckenspråk finns i alla länder och ser olika ut, precis som andra språk vi talar. Teckenspråk tycker jag är bra att lära sig så att man kan kommunicera med dem personer som inte kan tala. Att se teckenspråket som ett kommunikationsmedel för döva att använda anser jag är fel, då det i mina ögon ser ner på dövas språk. Bara för att dem inte kan tala med munnen så kan dem tala med hjälp utav deras tecken i sitt språk.

Svara Avbryt
Close