1 svar
71 visningar
EAM_04 är nöjd med hjälpen
EAM_04 14
Postad: 13 feb 2022 09:54 Redigerad: 13 feb 2022 10:33

Esterbildning

Efter att dubbelbundna syreatomen i karboxylsyran tar upp en vätejon och släpper dubbelbindningen till kolatomen bildas en karbokatjon. Sen kommer ju en av syreatomens fria elektronpar (i alkoholens OH-grupp) att reagera med karbokatjonen. Varför blir syreatomen positivt och inte negativt laddad när den har tre bindningar? Har inte karbokatjonen en oparad elektron eftersom det är positivt laddad? Kolatomen hade ju tidigare 4 egna valenselektroner, vad händer isåfall med den fjärde?

mag1 9164
Postad: 13 feb 2022 12:25

Nej det går inte att få detta att ske. En karbokatjon kan inte bildas på detta vis, bland annat för att kolatomen är mycket mer elektronegativ än vätet. Så elektronparet kommer mycket hellre stanna kvar i dubbelbindningen till kolatomen än att skapa en ny bindning till en proton.

Det som sker är istället att protonen tas upp av ett av syrets fria elektronpar, varpå syret får en positiv laddning och dubbelbindningen finns kvar.

Svara Avbryt
Close