11 svar
62 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1293
Postad: 20 maj 2020

Etanolhalt i en lösning

I denna uppgift får jag svaret 42,8 % men det ska vara 67,3%:

Etanolhalten i en lösning skulle bestämmas. Av denna lösning vägde man in 0,9987 g som surgjordes och 25,00 cm3 1,200 mol/dm3 K2Cr2O7-lösning tillsattes. Då oxiderades all etanol till koldioxid och vatten och dikromatjonerna reducerades till krom(III)joner. Överskottet av dikromatjoner reducerades sedan till krom(III)joner med en kaliumjodidlösning. Den bildade joden förbrukade 47,08 cm3 av en 0,0980 mol/dm3 natriumtiosulfatlösning. Beräkna masshalten etanol uttryckt i procent.


Reaktionsformler:


C2H5OH + 2Cr2O72- +16 H+ → 2CO2 + 4Cr3+ + 11H2O


2Cr2O72- + 6I- +14H+ → 2Cr3+ + 3I2 + 7H2O


I2 + 2S2O32- → S4O62- + 2I- 

 

Problemet uppstår då jag ska få fram substansmängden Cr2O72.

Genom att ställa upp reaktionen

K2Cr2O7--> 2Kr+ + Cr2O72- fick jag fram substansmängden Cr2O72- till 0,03 mol (jag använde den angivna koncentrationen och volymen för K2Cr2O7)

Då tänkte jag att totala mängden Cr2O72- är 0,03 mol och därför måste summan av antalet mol Cr2O72- i de två första reaktionerna vara 0,03. Då jag fått fram jodgas substansmängden till 2,307*10^-3 använde jag enbart detta för att beräkna mängden Cr2O72-  (vilket jag fick till 1,54*10^-3) i den andra reaktionen och sedan antog jag att mängden Cr2O72-  i den första reaktionen är 0,03 - 1,54*10^-3. Därefter använde jag det för att få fram mängden C2H5OH som kommer motsvara mängden C2H6 då reaktionen då etanolet löser sig är: C2H6 + H2O --> C2H5OH + 2H+. Men det måste vara något med detta som blivit fel.

Tack på förhand

Då jag fått fram jodgas substansmängden till 2,307*10^-3 

Vad betyder detta? Menar du att du fick fram att substansmängden jod var 2,307*10^-3  mol? Hur fick du fram det, i så fall?

Använde du substansmängden tiosulfat någonstans?

Varifrån fick du etanet på näst sista raden?

852sol 1293
Postad: 20 maj 2020

Jag fick fram de genom att jag fick S2O32- substansmängden till 4,61384*10^-3 mol (då "förbrukade 47,08 cm3 av en 0,0980 mol/dm3 natriumtiosulfatlösning")

Substansmängden tisulfat fick jag fram på ovannämnda sett och det var genom ekvivalens jag fick fram I2 susbtansmängden.

Ursäkta, tänkte fel. Formeln för etanol är ju C2H5OH, så då behöver jag inte tänka att något löser sig.

Kan man kalla I2 jodgas?

Tack på förhand

Kan man kalla I2 jodgas?

Nej, bara om joden är i gasfas. Nu har du en jodlösning.

852sol 1293
Postad: 21 maj 2020

Nu räknade jag om och fick 65,6 % men enligt facit ska det vara 67,3%. Dessutom kan man tänka såhär: "Då tänkte jag att totala mängden Cr2O72- är 0,03 mol och därför måste summan av antalet mol Cr2O72- i de två första reaktionerna vara 0,03 mol. Då jag fått fram jodgas substansmängden till 2,307*10^-3 använde jag enbart detta för att beräkna mängden Cr2O72-  " ?

Tack på förhand

Det är väldigt svårt att hänga med i dina uträkningar. Börja från början (vilket i det här fallet betyder: Börja bakifrån): Hur många mol tiosulfatlösning gick det åt vid den sista titreringen?

852sol 1293
Postad: 25 maj 2020

Jag fick 4,48*10^-3 mol.

Tack på förhand

Hur många mol toisulfat skulle det ha gått åt om 25,00 cm3 1,200 mol/dm3 K2Cr2O7-lösning hade titrerats med samma tiosufatlösning?

852sol 1293
Postad: 26 maj 2020

Då hade vi haft 0,03 mol Cr2O72- (då det förhåller sig 1:1 till K2CrO7) och då borde vi få 0,09 mol av S2O32- då joden förhåller sig 3/2 till 0,03 och joden i den sista reaktionen förhåller sig som 1/2 till tiosulfaten.

Tack på förhand

Det stämmer. Så många mol titrator (det motsvarar ungefär 900 ml) skulle ha gått åt om inte en del av dikromatet hade reagerat med etanolen (och oxiderat den till koldioxid och vatten).  Hur mycket av dikromatjonerna (hur många mol) hade alltså redan reagerat med etanolen?

852sol 1293
Postad: 27 maj 2020 Redigerad: 27 maj 2020

Fast jag förstår dock inte riktigt varför man inte bara kan räkna ut massan etanol direkt. I den översta reaktionen vet vi ju koncentrationen av Cr2O72-, vi vet volymen som är 0,025 dm3 vilket ger substansmängden 0,03 mol och då borde substansmängden pga molförhållanden av etanol vara 0,015 mol, och därefter borde man kunna beräkna massa. Blir inte den sista informationen i uppgiften överflödig?
Tack på förhand

Man tillsätter överskott av dikromatjonerna. Alla dikromatjoner reagerar inte med etanolen, det är därför det finns lite kvar som kan reagera med jodidjonerna, och de bildade jodmolekylerna kan reagera med tiosulfatjonerna. Man måste alltså ha så mycket hum om hur mycket etanol det är, för att man skall veta hur mycket dikromatjoner an skall tillsätta så att det blir överskott.

Svara Avbryt
Close