4 svar
46 visningar
ashe_ är nöjd med hjälpen
ashe_ 689
Postad: 27 sep 2023 13:08

ett exempel för om en grundlag ändrades

OK, så jag svarar på en fråga om vad det är man behöver skydda när man gör det svårt att en grundlag. I mitt svar så tar jag upp ett exempel på om till exempel det vore enkelt att byta grundlagarna, och att det kommer sig att riksdagen bestämmer sig för att ändra tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen är ju en mycket vital rättighet i Sverige, som ger alla rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Enligt tryckfrihetsförordningen har myndigheterna ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs.  
Om den nu tas bort/ändras, så kommer det ju att påverka folket och Sverige ganska mycket. Man får inte längre skriva/säga det man vill, debattartiklar/bloggar, etc. censureras och kanske minskar(?) och färre böcker publiceras... 
Vet inte om det går att använda som ett exempel i mitt svar för att liksom fördjupa och visa läraren att jag förstår. Borde jag ha kvar det i mitt svar eller inte? Skulle vilja ha någon annans perspektiv på det här. 

tack på förhand

Mrpotatohead Online 5380 – Moderator
Postad: 27 sep 2023 18:28 Redigerad: 27 sep 2023 18:29

Det är självklart ett exempel men det svarar inte riktigt på frågorna : "Varför är grundlagarna svåra att ändra?" eller "Vad skulle kunna hända om det vore enkelt att ändra grundlagar?"

Tänk på vad grundlagarna faktiskt skyddar och vad som skulle hända med Sverige som demokrati.

ashe_ 689
Postad: 27 sep 2023 18:41

jo jag har redan svarat på båda frågor du skrivit ovan. jag tänkte bara på det som ett exempel, är det bra eller dåligt?


grundlagarna är svåra för att skydda folkets rättigheter och demokratin i Sverige. Yttrandefriheten t.ex. är en viktig grundlag för personlig utveckling i form av resonemang, reflektion & diskussion, men också essentiellt för att kunna diskutera tillsammans och samarbeta som en grupp i samhället. Det ger oss en känsla av sammanhang och möjlighet att påverka samhället positivt. Om man tar bort yttrandefriheten bildas det missnöje och frustration i samhället som kan då leda till konflikter och inbördeskrig. Det är inte bra för då skadas människor, misstro råder, ekonomin rasar och de kan ta lång tid för samhället att repareras igen.
Därför är det viktigt att skydda grundlagarna för att undvika konflikter samt traumatiserande händelser. Genom att försvåra att ändra grundlagen så säkrar man att inte en tillfällig majoritet kan ta drastiska beslut, utan ser till att likadan beslut som har med Sveriges sätt att styra förankras och diskuteras noga genom där folket också har möjlighet att trycka till och reagera.
Sammanfattningsvis, det man skyddar när man gör det svårt att ändra en grundlag är de fyra svenska grundlagarna; yttrandefriheten, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen. 

Det är bra

Teraeagle 20568 – Moderator
Postad: 27 sep 2023 19:35 Redigerad: 27 sep 2023 19:38

Ett aktuellt exempel är koranbränningarna som har ägt rum på vissa platser på senare tid. Även om de skadar Sveriges relationer med andra länder är det väldigt svårt för regeringen att hindra dem eftersom de skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen. Kritikerna menar att det som sker är hets mot folkgrupp, medan andra hävdar att det är en del av yttrandefriheten.

Oavsett ståndpunkt är själva poängen med att skydda denna typ av företeelser med en grundlag att inte ta förhastade beslut. Tanken är att frågan ska debatteras över en längre tid och eventuellt leda till en lagändring på sikt. Riksdagen kan alltså inte snabbt stifta en lag för att stoppa något som kan anses vara en demokratisk rättighet. Denna princip gäller med alla grundlagar, detta var bara ett exempel.

Svara Avbryt
Close