5 svar
178 visningar
Tedrez1202 2
Postad: 8 okt 2021 10:51

ett koordinatsystem och använd linjär optimering

Två produkter tillverkas där efterfrågan är större än vad de kan tillverka.  
För att färdigställa en produkt så behöver den först testas och sedan monteras.
Produkt 1 testas på 7,5 minut, produkt 2 testas på 30 minuter. Produkt 1 monteras på 2 timmar och produkt 2 på 1 timme.
Företaget kan montera i sammanlagt 79 000 timmar och testa 15 000 timmar per månad.
Vinsten för produkt 1 är 180 kronor och vinsten för produkt 2 är 250 kr.  
Vad är den största vinsten som kan fås?
Rita upp det tillåtna området i ett koordinatsystem och använd linjär optimering. Här behövs en enkel räknare för att få fram ett svar på slutet.

Yngve 33216 – Livehjälpare
Postad: 8 okt 2021 10:53

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Visa hur du har tänkt och hur långt du har kommit.

Tedrez1202 2
Postad: 8 okt 2021 11:10

Ingenting alls behöver jag från början...

Yngve 33216 – Livehjälpare
Postad: 8 okt 2021 11:47

Börja med att läsa dessa avsnitt.

Sedan kan du gå in på problemet. Du kan då t.ex. kalla x för antalet produkter av typ 1 och y för antalet produkter av typ 2.

Då tar det totalt 7,560x\frac{7,5}{60}x timmar att testa alla produkter av typ 1 och 3060y=0,5y\frac{30}{60}y=0,5y timmar att testa alla produkter av typ 2.

Eftersom det finns maximalt 15 000 testtimmar per månad så får du ett villkor att 7,560x+0,5y15000\frac{7,5}{60}x+0,5y\leq15000

Skriv på samma sätt upp uttryck som anger den sammanlagda monteringstiden för de båda produkterna och formulera en ny olikhet som beskriver begränsningen avseende monteringstid.

De sista två olikheterna får du genom att både xx och yy måste vara större än eller lika med 0.

Du kan nu åskådliggöra det "tillåtna" området i ett koordinatsystem.

Målfunktionen som du ska maximera är vinsten, du kan kalla den V. Sätt upp ett uttryck som beror av xx och yy och som beskriver vinsten V.

Visa hur långt du kommer så hjälper vi dig vidare sen.

sn9illa 2
Postad: 1 nov 2021 18:40

Jag skulle också behöva hjälp. Kommer inte vidare från tidigare svar

Yngve 33216 – Livehjälpare
Postad: 1 nov 2021 19:20

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Skapa en egen tråd med din fråga och visa hur långt du kommer.

Svara Avbryt
Close