1 svar
70 visningar
Alic000 47
Postad: 11 feb 2020

EU

Pluggar inför ett prov har några frågor. Vilka länder föredrar mellanstatligt eller överstatligt när det gäller asylfrågan? Är det dom fattiga länderna som föredrar mellanstatligt eller tvärtom, förstår ej. Och vad skulle överstatligt & mellanstatlig betyda för dom asylsökande. 

Teraeagle 11372 – Moderator
Postad: 11 feb 2020 Redigerad: 11 feb 2020

Grovt kan man säga att de länder med högt asylmottagande vill att EU-länderna ska ta ett gemensamt ansvar för asylsökande. Det ligger alltså i deras intresse att ha en överstatlig lag som gör att andra medlemsländer tvingas att ta emot asylsökande. Hit hör t.ex. Sverige och Tyskland. De ”vinner” på ett sådant system eftersom de inte behöver ta emot lika många asylsökanden.

Länder som inte vill ta emot fler asylsökande är istället för ett mellanstatligt samarbete. De får då mycket mer att säga till om själva angående hur många asylsökande de ska ta emot. Hit hör exempelvis Ungern och Polen.

För att summera: Studera vilka länder som tar emot flest asylsökande. Dessa vill troligen ha en överstatlig lösning. De som tar emot minst antal asylsökande vill inte ha ett sådant system.

Svara Avbryt
Close