AndréaSvan 18
Postad: 20 dec 2020

EU:s framtid

Hej, här kommer jag med ännu en fråga haha. Denna gång om EU:s framtid, den lyder såhär: 

Hur ser du på EU:s framtid? Utgå från scenariot du valt i studieguiden, gå ut på internet och hitta två-tre artiklar som hjälper dig att argumentera för din ståndpunkt. Nu skriver du en debattartikel om EU:s framtid.

Jag har kommit en bit på vägen, vill se om jag är på rätt spår och hur jag kan fortsätta, vad mer ska jag ta med? Är så svårt att hitta artiklar.

 

Jag valde scenario 5 - Göra mycket mer tillsammans. 

Viktigt att EU samarbetar mer än någonsin!

Scenario 5 innebär att EU bestämmer sig för att göra mycket mer tillsammans på alla politikområden. Detta är ett scenario där alla är överens om att varken EU-27 som det ser ut nu eller EU-länderna på egen hand är rustade för att klara av de nuvarande utmaningarna. Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande över hela linjen. (eur-lex.europa.eu) 

Detta innebär alltså att medlemsländerna samarbetar mer än någonsin och besluten fattas snabbare på EU-nivå och verkställs snabbt. Detta behövs om EU ska kunna klara sig i framtiden. Som det ser ut nu finns det endel demokratiska problem i EU för att alla medlemsländer inte samarbetar. Vill man ha ett hållbart EU krävs en hållbar demokrati. 

Det är viktigt att vi har ett samhälle där fred, frihet, tolerans och solidaritet sätts högst. Att vi får leva i en demokrati med mångfald av åsikter och en kritisk oberoende och fri press. Vi vill kunna lita på att ingen människa eller institution står över lagen, vi vill kunna säga vad vi tycker. Vi vill ha ett EU där alla behandlas lika, både medborgare och medlemsländer. Vi vill se till att våra barn får det bättre än vad vi har. 

Magister Dixit 97
Postad: 20 dec 2020

Är Viktigt att EU samarbetar mer än någonsin! rubriken på din debattartikel och är texten som du skriver därunder själva debattartikeln?

I så fall skulle jag stryka "Scenario 5" eftersom det, såsom jag förstår det, ska vara en fingerad debattartikel. Om du hade skrivit en riktig debattartikel hade du ju inte hänvisat till någon annans instruktioner för att skriva debattartikeln i fråga.

Om du ska argumentera för att EU, eller unionens medlemsländer, ska "göra mycket mer tillsammans" kan du söka efter artiklar på temat ett starkare EU för att få inspiration. En infallsvinkel är att dra paralleller till coronapandemin om vikten av att göra mycket mer tillsammans. Till exempel har Sverige, genom EU, säkrat Norges vaccin.

Svara Avbryt
Close