1 svar
40 visningar
Ha en fin dag är nöjd med hjälpen
Ha en fin dag 2100
Postad: 12 jan 14:36

evolution

hej! jag förstår inte riktigt vad mer jag ska skriva på den här frågan utöver det här:

En annan förutsättning för evolution är tid. Varför är tid nödvändigt för evolution?

(fundera själv)

 

"Tid är nödvändig för evolution eftersom förändringar i genetiska egenskaper och allelfrekvenser inom en population sker över flera generationer. Mutationer, naturligt urval och andra evolutionära processer tar tid att påverka en populations genetiska sammansättning. Det är genom ackumulering av små förändringar över långa tidsperioder som större evolutionära förändringar blir märkbara. Denna tidsaspekt möjliggör också att selektiva krafter kan verka och forma populationen i enlighet med dess anpassning till miljön och konkurrenstryck. Således är tid en central komponent för att observera och förstå evolutionära processer."

catlover55 52
Postad: 12 jan 17:13

Hej, jag tycker du har gett ett fint svar som svarar på frågan utifrån flera aspekter. Finns det någon speciell anledning till att du vill utveckla ytterligare?

Svara Avbryt
Close