4 svar
787 visningar
pluggaapluggaapluggaa 8
Postad: 24 sep 2017 10:18

Evolution

Jag har svårt att förstå evolutionen. Enligt evolutionen är människor apor och våra närmsta släktingar är schimpanser. Vad menas med att vi är besläktade eller har samma förfader som schimpanserna? Kan apor teoretiskt utvecklas till människor? 

AyaO2002 91
Postad: 24 sep 2017 10:22

Troligtvis menar de att vi har samma förfäder, men genom en mutation så föddes en individ med unika egenskaper. Den individen hade så pass bra egenskaper att den kunde föra vidare sina gener i kommande generationer. Genom flera mutationer kunde vi till slut utvecklas till den människan vi är idag. Av samma förfäder föddes en annan individ med annorlunda egenskaper än den första individen och sedan utvecklades till dagens apor.

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 24 sep 2017 11:14

Den närmsta liknelsen är att människor och schimpanser är kusiner. Vi är även besläktade med andra apor såsom orangutanger och gibbon, men de är snarare våra bryllingar. På samma sätt kan man se att människan är besläktad med hästar, hundar, bläckfiskar osv, men då handlar det om farfars broders mammas kusins farfars fars mormors mors ..... Dvs betydligt mer avlägset släkt.

Även fast du inte tillhör exakt samma familj som dina kusiner, så tillhör ni fortfarande samma släkt. På samma sätt tillhör människor och schimpanser samma grupp av djur som kallas för "människoapor". Orden familj och släkt betyder något annat inom biologin, men principen är densamma. 

Apor kan utvecklas till människor, eftersom vi bevisligen har kommit till och evolutionsteorin är vår ledande teori för hur det gick till. Däremot kan inte en schimpans utvecklas till vad vi skulle kalla människa, men de skulle teoretiskt sett kunna ge upphov, många miljoner år in i framtiden, till en ny art som har liknande förmågor som vi.

pluggaapluggaapluggaa 8
Postad: 24 sep 2017 12:20

Tack så mycket för era svar 

Finns det bevis för att apor kan utvecklas till människor? någon forskning eller något liknande

Är det så att för att apor ska utvecklas till en människoart som är lik oss måste då mutationer ske som gynnar dem? I så fall varför har dem inte redan utvecklats till en människoart, det är väl mer gynnsamt att vara som oss?

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 24 sep 2017 13:22 Redigerad: 24 sep 2017 14:08

Det måste definitivt inte vara gynnsamt att bli som oss, även fast det är lätt att tro det. När man letar efter liv i rymden är en av de viktigaste parametrarna hur sannolikt det är att intelligent liv ska uppstå från icke-intelligent liv. Jorden är 4,5 miljarder år gammal och det tog bara ett par hundra miljoner år för livet att uppstå. Det tog sen över 4 miljarder år att komma till intelligent liv. Antingen är det en väldigt lång och svår process att komma till oss, eller så är det inte särskilt gynnsamt från första början. Vad är egentligen människan bra på? Vi kan inte springa fort. Vi är inte fysiskt starka. Vi kan inte flyga. Vi har relativt dålig syn och hörsel. Luktsinnet ska vi inte ens nämna. Människans styrka kommer från att vi har en stor och utvecklad hjärna som kan se orsak och samband. Vi kan t.ex. tänka i termer av "tänk om" "det hände därför att" och liknande. En stor nackdel med detta är att vår hjärna kräver enorma mängder energi, vilket vi egentligen bara klarar av att leverera till den eftersom vi lyckades tämja elden och tillaga mat som då gav oss mer näring. En stor hjärna är snarare en nackdel för vilda djur eftersom de behöver den lilla föda de kan skrapa ihop till andra saker (hålla sig vid liv, fortplanta sig...). 

Och om det finns bevis för att människan har utvecklats från (numera utdöda) apor, så är svaret ja. Vetenskap bygger på att man alltid väljer den teori som har flest bevis och bäst förklarar verkligheten. Några exempel på saker som man har lyckats visa:

  • Fossil. Det finns många människoapor som påminner om oss, sen blir mer lika oss, snarlika oss för att till slut se ut som oss. Man kan t.ex. se hur ryggraden har utvecklats och gjort att vi numera går på två ben.
  • DNA. Man kan jämföra vårt DNA med det hos andra apor och se att det är mycket likt. Mer än 98 procent av vårt DNA är t.ex. identiskt med schimpansens.
  • Andra typer av bevis kopplade till de två punkterna ovan. Man kan t.ex. se hur människan har tappat sin päls och utvecklat olika egenskaper beroende på hur den har rört sig över kontinenterna, vad den har ätit osv.

För att en art ska utvecklas till en annan så måste det ske mutationer, ja. Dessa sker helt slumpmässigt och behöver inte vara gynnsamma utan kan lika gärna ge sjukdomar. De som är fördelaktiga (något bättre hörsel, något mindre känsligt tarmsystem mot härsken mat, liknande) kommer genom naturligt urval att föras vidare till nästa generation. Om man har bättre hörsel kan man lättare upptäcka faror, minska risken att bli dödad och därför ha större chans att leva till en ålder då man kan fortplanta sig och föra generna vidare. Man kommer också att tränga ut konkurrerande individer och andra arter som inte har samma fördelar. Ett exempel på detta inom människans utveckling är att vi troligen har orsakat neandertalmänniskans försvinnande. När dagens människa dyker upp i Europa så försvinner neandertalaren lika snabbt som vi dök upp. Det är inte helt bevisat ännu, men man tror att det beror på att vi kanske hade utvecklat en förmåga att vara något bättre jägare, kunde tillverka bättre vapen och liknande.

Svara Avbryt
Close