7 svar
32 visningar
Sputnik67 64
Postad: 9 jan 2021

Evolutionära stabila strategier

1.   I en koloni gråtrutar händer det att en gråtrut äter upp ungar från ett annat gråtrutpars rede. Är detta en ESS? Varför/varför inte? 

2.  När en lejonhanne tagit över en flock dödar han omedelbart de ungar som finns i flocken. Är detta en ESS? Varför/varför inte? 

3.  En viss orkidé lurar till sig blomflugor av en viss art genom att både likna och lukta som en blomflugehona. Skulle detta kunna vara en ESS? Varför/varför inte?

 

Det är väl ja på alla?  Så länge man maximerar sin egna fittness så är det en stabil strategi. Den enda strategin som jag är tveksam på är i alla fall 3:an. Det är ju inte per automatik att blomflugehonan skulle pollinera orkiden bara för att den har lurat blomflugehonan dit. Eller?

mag1 1260
Postad: 9 jan 2021

ESS är inte direkt kopplat till just individens fitness. Vid ett populationstillstånd då ESS har etablerats, har de enskilda individerna optimerat sina respektive fitness, vilket gör att andra strategier missgynnas, men de är möjliga.

Så ditt svar:

"Det är väl ja på alla? Så länge man maximerar sin egna fitness så är det en stabil strategi."

kan användas, men du behöver utveckla svaret motivera hur/varför ESS i så fall gäller.

Sputnik67 64
Postad: 10 jan 2021

Aha så det är i ett populationstillstånd och inte varje individ för sig?

Sputnik67 64
Postad: 10 jan 2021

För i nummer 1 så ökar ju individen sin egna fitness då man frigör konkurrans, men på bekostnad av en annan individs fitness av samma art.

mag1 1260
Postad: 10 jan 2021
Sputnik67 skrev:

För i nummer 1 så ökar ju individen sin egna fitness då man frigör konkurrans, men på bekostnad av en annan individs fitness av samma art.

Ja det stämmer, men denna ökning i fitness (bl.a. i form av nedärvning av generna) få ju alla gråtrutar i populationen del av - inte bara den som äter upp andra gråtrutars ungar.

Sputnik67 64
Postad: 10 jan 2021

Men då är frågan; vad skulle inte vara en evolutionär stabil strategi?

mag1 1260
Postad: 10 jan 2021

Definitionsmässigt är det andra strategier än den etablerade ESS.

Men i svaren till frågorna behöver du motivera varför/varför inte det eventuellt är ESS.

Kan t.ex. ätandet av andra gråtrutars ungar vara ESS? Kan du motivera varför det kan vara ESS? Om du inte kan motivera att det är ESS, kan du då motivera att det inte är ESS?

Sputnik67 64
Postad: 10 jan 2021

Men på 1 så är det ja på grund av anledningar jag nämnde innan. 

På 2:an  så är det ett solklart ja, därför att alfahanen då han kan göra honorna gravida istället så att de får hans avkomma. Ungarna tillhör ju inte honom, utan någon annan mindre alfa hane. 

3. På trean borde det väl också vara ja då det väl är någon slags mimikry som orkiden tar fördel av. Desto fler blomflugehonor som kan pollinera orkiden desto fler avkommor med orkidens dna kommer de att få. Sedan kan man också undra hur blomflugor kan kontra orkiden.

Svara Avbryt
Close