3 svar
46 visningar
kajsaq 5
Postad: 28 mar 11:36

Evolutionen och DNA

Min fråga är; vad kunskapen om DNA-molekylen kan användas för att förklara evolution, tex genom att använda exempel. 

Det jag kommit fram till är att det måste ha något att göra med "the big five" alltså mutationer - förändring i genen
genflöde - förflyttad genpool
selektiv parning
naturligt urval - miljön man befinner sig i - bra dåliga mutationer
krympt population - sårbar population. 

Jag har formulerat ett exempel med Darwins upptäckt om att olika arter av samma djur ser olika ut från plats till plats. 

Nu behöver jag fler exempel med fler perspektivbyten. 

mag1 2033
Postad: 28 mar 16:22 Redigerad: 28 mar 16:22

Det du har beskrivit är mekanismer som påverkar evolutionen. 

Men du beskrev den fråga du skall besvara rör den möjligheten att förklara evolutionen m.h.a. DNA-molekylen, vilket är något annat. Min tolkning av vad du skrev i alla fall.

kajsaq 5
Postad: 29 mar 10:28
mag1 skrev:

Det du har beskrivit är mekanismer som påverkar evolutionen. 

Men du beskrev den fråga du skall besvara rör den möjligheten att förklara evolutionen m.h.a. DNA-molekylen, vilket är något annat. Min tolkning av vad du skrev i alla fall.

Jag förstår vad du menar, men har du något förslag om hur jag kan börja det stycket med den frågeställningen, har du något förslag på något exempel, jag har suttit och googlat runt men inte hittat något, tacksam för hjälp. Det ända jag hittat är att

" Slumpmässiga mutationer, dvs en förändring av arvsanlaget, i DNA:t uppstår från generation till generation och kan selekteras om de hjälper individer att anpassa sig bättre till sin miljö. Med tiden har detta lett till att organismer har utvecklats till de olika arter som nu lever i de olika ekosystemen på planeten."

Vet inte om detta är ett bra svar på frågan, men behöver fortfarande fler exempel, några förslag?

mag1 2033
Postad: 29 mar 12:35 Redigerad: 29 mar 12:35

Genom genetiken kan organismers hela genom sekvenseras och undersökas, d.v.s. allt DNA. Detta DNA kan sedan jämföras med DNA-från andra organismer/arter och likheter kan identifieras, och användas för att se hur nära besläktade organismerna är på en genetisk nivå. Sådana släktskapsstudier kan användas för att se t.ex. hur lika bakterier är varandra. De är för små för att studera evolutionära samband. Till skillnad från större organismer t.ex. fåglar där evolutionen kunde beskrivas utifrån hur lika de olika arterna var.

Svara Avbryt
Close