8 svar
34 visningar
mimitae är nöjd med hjälpen
mimitae 27
Postad: 6 jan 14:54

Evolutionen, samhället

Hej! Jag har en uppgift som handlar om evolutionen, och jag har fastnat vid 2 frågor (den andra frågan finns i annan tråd), jättetacksam för hjälp!! 

1. Vilken/vilka personer har varit viktiga för evolutionsteorier och bidragit till vårt liv idag. (jag vet att det är Mendel och Darwin, men exakt hur och vart  har det bidragit och påverkat samhället?)

mag1 3951
Postad: 7 jan 09:58

Evolutionsteoriernas påverkan på samhället är flera, Mendel arbetade med växtförädling - är det något som samhället har haft nytta av?

Darwins teori om arternas uppkomst utmanade den dåvarande uppfattningen inom biologin och även för människans uppkomst.

mimitae 27
Postad: 7 jan 11:52

Tack så mycket för hjälpen, men ja, samhället har ju nytta av växtförädling. T.ex så kan de ge en bättre skörd med hjälp av genteknik, så att den t.ex får högre kvalitet. Dock en nackdel är t.ex att det minskar den biologiska mångfalden, då om de organismerna skulle komma ut i den vilda naturen och överleva där, så kan de vilda arterna konkurreras ut, vilket rubbar det vilda ekosystemet. Det är väll så? 

Den mesta växtförädlingen sker utan genteknik.

mimitae 27
Postad: 7 jan 12:26

Hur bidrar den typ av växtförädling samhället? 

Det är det du skall fundera på. Darwin och Mendel handlar inte om genteknik alls.

mimitae 27
Postad: 7 jan 12:46

Korsningsförädling är ju en förädlingsmetod. Den kan t.ex ge extra rikliga skördar som t.ex vete gjort, eftersom man korsar olika plantor för att kombinera många olika egenskaper i en och samma växt. På så sätt så får samhället mer mat t.ex, det är väll rätt? Eller har jag fel?

Nu verkar du vara på rätt spår.

mimitae 27
Postad: 7 jan 13:04

Tack för hjälpen!!

Svara Avbryt
Close