1 svar
33 visningar
Hanniiiss 4
Postad: 2 jul 15:20

Examinationsuppgift - beräkningar

A) Budgetering

Du har blivit anställd för att hjälpa ett företag med sitt budgetarbete. Företaget arbetar med att köpa in regnställ som de senare säljer vidare. Upprätta en resultatbudget för år 2019 samt en likviditetsbudget för februari 2019 utifrån punkterna nedan. Viktigt att veta är att alla summor är exklusive moms och att du inte behöver ta hänsyn till moms alls när du löser ut de två budgetarna. 

 

  • Kontant försäljning under året på 10 800 000Försäljningen är jämt fördelade under årets månader. 
  • Företaget köper in regnställ för 380 000 kronor per månad, alla regnställ säljs. Dessa betalas en månad i efterskott.  
  • Lokalhyra på 40 000 kronor per månad, betalas med en månad i förskott. 
  • Företaget har inget ingående lager och heller inget utgående lager.
  • Företaget har sedan tidigare ett banklån på 450 000 som de amorterar 2 000 kronor på varje månad. I snitt betalar företaget 2 700 kronor i ränta varje månad.
  • Marknadsföring betalas kontant med 10 000 kronor i månaden.
  • Övriga kostnader betalas i snitt under året med 170 000 i månaden. De övriga kostnaderna är 2 040 000 kronor för 2019. 
  • Företaget har inventarier värda 1 250 000 kr. Ekonomisk livslängd är 5 år.
  • Ingående likvida medel i februari budgeteras till 165 000 kronor.

Resultatbudget: 

Intäkter

Försäljning 10 800 000

summa 10 800 000

Kostnader

380 000

40 000

450 000

2000

2700

10 000

170 000

2040 000

1250 000

165 000

Resultatet :  4 499 700

Hjälp mig har jag gjort rätt?

Arktos 4162
Postad: 2 jul 16:39 Redigerad: 2 jul 16:40

Är detta resultatbudget för år 2019, alltså för hela året?
Kolla då siffrorna en gång till.
Och sätt rubriker på kostnadsposterna
Ange också från vilken av de 9 punkterna i texten som resp. belopp kommer.
Det räcker med enkelt radavstånd mellan posterna (skift + ny rad. /shift + enter)

Hur blir det då?

Svara Avbryt
Close