1 svar
41 visningar
Diya Rzgar 144
Postad: 26 jul 23:19

Exoterm eller endoterm?

Hej, 

Jag förstår inte hur jag ska tänka på den här frågan: 

CH4+2O2->CO2+2H2O

a. är reaktionen endoterm eller exoterm? 

Det jag har gjort är att jag har räknat först energin som tillförs när bindningarna bryts i CH4 och 2 O2 

Sedan Energi som frigörs när bindningar i CO2 och 2 H20 bildas 

Jag kommer fram till 3466 kJ, men detta ger mig inget svar för frågan. 

Hur ska jag tänka för att få ett svar? 

Tack 

Vad är det som är 3 466 kJ?

Hur stor energi går åt för att bryta bindningarna i metanet och syremolekylerna?

Hur stor energi frigörs när bindningarna i koldioxiden och vattenmolekylerna bildas?

Vilket är mest? Blir det energi över (exoterm reaktion) eller fattas det energi (endoterm)?

Alternativt så kan du tänka på att man brukar bränna metan för att få energi...

Svara Avbryt
Close