5 svar
191 visningar
Oskar_olle är nöjd med hjälpen
Oskar_olle 68 – Avstängd
Postad: 5 jun 2020 21:52

Exp funktioner

Folkmängden i en kommun år 2010 var 350 000 invånare. År 2015 var folkmängden 386 000 invånare.

Man ska anta att den årliga procentuella ökningen av folkmängden varit lika stor under hela tidsperioden. Beteckna den årliga förändringsfaktorn med x.

Teckna en ekvation med vars hjälp x kan beräknas.

- efter att jag har beräknat allt blev svaret; y= 350000.1,02^x !

Min kompis sa att ” Det här är mycket riktigt funktionen som beskriver folkmängden över tid, men det var inte det frågades efter - det som frågades efter en ekvation med hjälp av vilken vi kan bestämma förändringsfaktorn”

vad menas med detta?

ErikR 188
Postad: 5 jun 2020 22:00

Det ser rätt ut. Frånsett en liten detalj.  Du skulle beräkna förändringsfaktorn och kalla den x. Nu betecknar du tiden med x. Skriv hellre  y= 350000.1,02^t där t är tiden.
Och så skulle du visa med en ekvation hur du kom fram till 1,02. 
Men ditt svar är rätt!

Oskar_olle 68 – Avstängd
Postad: 5 jun 2020 22:08
ErikR skrev:

Det ser rätt ut. Frånsett en liten detalj.  Du skulle beräkna förändringsfaktorn och kalla den x. Nu betecknar du tiden med x. Skriv hellre  y= 350000.1,02^t där t är tiden.
Och så skulle du visa med en ekvation hur du kom fram till 1,02. 
Men ditt svar är rätt!

Hur ska jag komma fram till 1,02 med hjälp av en ekvation?

Gör som det står i uppgiften och kalla förändringsfaktorn x.

År 0 (d v s 2010) är invånarantalet 350 000.

År 1 är invånarantalet 350 000.x

År 2 är invånarantalet 350 000.x2

År 3 är invånarantalet 350 000.x3

År 4 är invånarantalet 350 000.x4

År 5 är invånarantalet 350 000.x5. Vi vet också att år 2015, d v s år 5, är invånarantalet 386 000. Kan du använda detta för att ställa upp en ekvation?

Oskar_olle 68 – Avstängd
Postad: 5 jun 2020 22:45
Smaragdalena skrev:

Gör som det står i uppgiften och kalla förändringsfaktorn x.

År 0 (d v s 2010) är invånarantalet 350 000.

År 1 är invånarantalet 350 000.x

År 2 är invånarantalet 350 000.x2

År 3 är invånarantalet 350 000.x3

År 4 är invånarantalet 350 000.x4

År 5 är invånarantalet 350 000.x5. Vi vet också att år 2015, d v s år 5, är invånarantalet 386 000. Kan du använda detta för att ställa upp en ekvation?

Man börjar så här ellerhur! X^5=386000/350000

x= (386000/350000)^1/5 ?

ErikR 188
Postad: 5 jun 2020 22:53
Oskar_olle skrev:
Smaragdalena skrev:

Gör som det står i uppgiften och kalla förändringsfaktorn x.

År 0 (d v s 2010) är invånarantalet 350 000.

År 1 är invånarantalet 350 000.x

År 2 är invånarantalet 350 000.x2

År 3 är invånarantalet 350 000.x3

År 4 är invånarantalet 350 000.x4

År 5 är invånarantalet 350 000.x5. Vi vet också att år 2015, d v s år 5, är invånarantalet 386 000. Kan du använda detta för att ställa upp en ekvation?

Man börjar så här ellerhur! X^5=386000/350000

x= (386000/350000)^1/5 ?

Ja, Eller hur kom du fram till 1,02? 
Med andra ord - Din ekvation är rätt! 

Svara Avbryt
Close